Follow
Jolanta Sondaite
Title
Cited by
Cited by
Year
Paauglių socialinės strategijos ir emocinės elgesio problemos
J Sondaitė, R Žukauskienė
Psichologija: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004 …, 2004
402004
Components of existential crisis: A theoretical analysis
J Butėnaitė, J Sondaitė, A Mockus
International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 9-27, 2016
382016
Identity development among ethnic minority youth
R Erentaitė, L Lannegrand-Willems, O Negru-Subtirica, R Vosylis, ...
European Psychologist, 2018
372018
Verslo psichologija: vadovėlis
A Diržytė, J Sondaitė, N Norvilė, I Laurinaitytė, V Justickis, S Raižienė, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012
352012
Mindset of employees working in a matrix organizational structure
E Lukinaitė, J Sondaitė
Verslas: teorija ir praktika 18 (1), 144-151, 2017
222017
Paauglių ateities orientacijų ypatumai: lyčių skirtumai
J Sondaitė
Psichologija: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001 …, 2001
192001
The Strategy and Attribution Questionnaire: Psychometric properties of a Lithuanian translation in an adolescent sample
R Zukauskiene, J Sondaite
Scandinavian Journal of Psychology 45 (2), 157-162, 2004
172004
Konflikto su vadovu patyrimo egzistencinė fenomenologinė analizė
J Sondaitė, N Norvilė
Social Inquiry into Well-Being 8 (2), 2009
152009
Teisėjų, dalyvavusiųjų ir nedalyvavusiųjų mediacijos apmokymo programose, požiūris į mediaciją
J Sondaitė, A Čechavičienė
Socialinis darbas, 2008, Nr. 7 (2), 2008
142008
Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis
J Sondaitė
Social Inquiry into Well-Being 5 (2), 24-28, 2006
142006
Adolescents’ social strategies: Patterns and correlates
J Sondaite, R Zukauskiene
Scandinavian Journal of Psychology 46 (4), 367-374, 2005
132005
Experience of transformative leadership: subordinate’s perspective
J Sondaitė, G Keidonaitė
Business: Theory and Practice 21 (1), 373-378, 2020
122020
Mediacijos stilių lyginamoji analizė
J Sondaitė
Social Inquiry into Well-Being 3 (2), 114-118, 2004
122004
Socialiai aktyvių vyresnio amžiaus žmonių pasitenkinimo gyvenimu psichosocialinių veiksnių kokybinė analizė
A Mockus, J Sondaitė, J Butėnaitė-Switkiewicz
Socialinis darbas: mokslo darbai= Social work: research papers/Mykolo …, 2013
112013
Experience of workplace psychological harassment
J Sondaitė, G Vinciūnaitė
International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 83-103, 2017
92017
Kokybinė studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo ateitį Lietuvoje socialinių ir psichologinių veiksnių analizė
A Tiškutė, J Sondaitė
92011
Paauglio socializacijos ypatumai
J Sondaitė
Ugdymo psichologija 1 (2), 75-78, 1998
91998
Couples’ relationship self-regulation narratives after intervention
V Girgždė, V Keturakis, J Sondaitė
Europe’s Journal of Psychology 10 (2), 2014
82014
IŠĖJIMAS IŠ DARBO DĖL KONFLIKTO: NARATYVINĖ ANALIZĖ.
J Sondaitė, A Stunžėnaitė
Management (16487974) 17 (1), 2010
82010
Mokyklų bendruomenės požiūris į mokyklinę mediaciją
J Sondaitė, S Vimoncienė
Socialinis darbas 8 (2), 108-113, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20