Urmăriți
Anna Jancz
Anna Jancz
Adresă de e-mail confirmată pe ue.poznan.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Housing preferences of seniors and pre-senior citizens in Poland—A case study
A Jancz, R Trojanek
Sustainability 12 (11), 4599, 2020
212020
Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznańskiej
A Jancz
¦wiat Nieruchomo¶ci, 53-60, 2016
72016
Housing preferences of seniors and pre-senior citizens in Poland—a case study. Sustainability, 12 (11), 4599
A Jancz, R Trojanek
52020
Potrzeby mieszkaniowe osób starszych i ich opinie na temat budownictwa senioralnego
A Jancz
Studia i Prace WNEiZ US, 305-316, 2016
52016
Seniors’ Housing Preferences in the Rural Areas
A Jancz
¦wiat Nieruchomo¶ci 2 (108), 19-35, 2019
22019
Zróżnicowanie przestrzenne skutków i perspektyw suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej
A Jancz
Problemy Rynku Nieruchomo¶ci: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców …, 2015
22015
Senior jako nabywca na lokalnym rynku mieszkaniowym
A JANCZ
NIERUCHOMO¦Ć W PRZESTRZENI 3, 201, 2017
12017
Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla seniorów w Polsce w opinii osób młodych
A Jancz, I R±cka
Przegl±d Nauk StoSowaNych Nr 14, 7, 2017
12017
Suburbanizacja jako proces rozwoju podwrocławskich gmin
A Jancz
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Maj±tkowych Województwa …, 2016
12016
Seniors' housing preferences in medium-sized cities in Poland
A Jancz, T Manasterska
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics 8 (2), 333-347, 2023
2023
Understanding housing preferences and challenges of older adults in Kalisz, Poland
I R±cka, A Jancz
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics 8 (2), 390-405, 2023
2023
Uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla seniorĂłw w Polsce
A Jancz
2019
Sytuacja demograficzna w Polsce a lokalna polityka mieszkaniowa
A Jancz
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Maj±tkowych Województwa …, 2017
2017
Suburbanisation and the Housing Situation in the Poznań Agglomeration
A Jancz
World of Real Estate Journal (Swiat Nieruchomosci), 53-60, 2016
2016
Najnowszy numer
A Jancz
PRZEZNACZENIE A CENA NIERUCHOMO¦CI GRUNTOWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY SUCHY LAS W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
A JANCZ
Wpływ decyzji planistycznych na cenno¶ć gruntów w wybranej, 71, 0
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–16