Follow
Svatava Škodová
Svatava Škodová
Filozofická fakulta, Technická univerzita v Liberci
Verified email at ff.cuni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Error-tagged learner corpus of Czech
J Hana, A Rosen, S Škodová, B Štindlová
Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, 11-19, 2010
602010
Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole
J Šindelářová, S Škodová
Univerzita JE Purkyně, 2012
172012
A learner corpus of Czech: Current state and future directions
B Štindlová, S Škodová, A Rosen, J Hana
Twenty years of learner corpus research: Looking back, moving ahead, 435-446, 2013
132013
CzeSL–an error tagged corpus of Czech as a second language
B Štindlová, S Škodová, J Hana, A Rosen
PALC, 13-15, 2011
132011
Kapitoly z lingvodidaktiky čestiny jako cizího jazyka
S Škodová
Technická Univ., 2012
122012
Čeština-cílový jazyk a korpusy
K Šebesta, S Škodová
Technická univerzita v Liberci, 2012
92012
Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language: CzeSL, a corpus of non-native Czech
A Rosen, J Hana, B Vidová Hladká, T Jelínek, S Škodová, B Štindlová
Nakladatelství Karolinum, 2020
82020
CzeSL grammatical error correction dataset (CzeSL-GEC)
K Šebesta, Z Bedrichová, K Šormová, B Štindlová, M Hrdlicka, ...
LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied …, 2017
82017
Zdrobnienia jako element kultury i pułapka glottodydaktyczna. Czeskie i polskie deminutiva w ujęciu konfrontatywnym na podstawie badań korpusowych
A Rosen, E Kaczmarska, S Škodová
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości. Warszawa: Wydział Polonistyki …, 2014
72014
Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi
Z Bedřichová, K Šebesta, S Škodová, K Šormová
Korpusová lingvistika Praha, 93-104, 2011
62011
Domino: český jazyk pro malé cizince 2
S Škodová
Wolters Kluwer ČR, 2012
52012
Discretion of speech units for the text post-processing phase of automatic transcription (in the czech language)
S Škodová, M Kuchařová, L Šeps
Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012, Brno …, 2012
52012
Možnosti signálního ztvárnění gramatických pravidel v učebnicích cizích jazyků
S Škodová, B Štindlová
Eurolitteraria & Eurolingua, 307-314, 2007
52007
Pseudokoordinace v syntaxi čestiny
S Škodová
Naklad. Bor, 2009
42009
Sloveso JÍT v zrcadle užití nerodilými mluvčími češtiny
S Škodová
Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů, 246-260, 2018
32018
Realizace vybraných komunikačních funkcí v porovnání nerodilých a rodilých mluvčích češtiny
S Škodová
Studie z aplikované lingvistiky-Studies in Applied Linguistics 8 (Zvláštní …, 2017
32017
Čeština jako cílový jazyk
JŠS Škodová
MŠMT, 2013
32013
AKCES 4
K Šebesta, Z Bedřichová, B Štindlová, M Hrdlička, T Hrdličková, J Hana, ...
Charles University, 2012
32012
Annotating foreign learners’ Czech
B Štindlová, S Škodová, A Rosen, J Hana
Slavic languages in formal grammar. Proceedings of FDSL 8, 205-219, 2012
32012
Comparison of automatic and human evaluation of L2 texts in Czech
S Škodová, K Rysová, M Rysová
슬라브어 연구 24 (1), 93-101, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20