Urmăriți
Julija Melnikova
Julija Melnikova
Adresă de e-mail confirmată pe ku.lt
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The COVID-19 pandemic and resilience of SMEs in Lithuania
E ®uperkienė, L ©imanskienė, D Labanauskaitė, J Melnikova, ...
Entrepreneurship and sustainability issues 8, 53-65, 2021
212021
Kokybiąko mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo komponentų projektavimas suaugusiųjų ąvietimo paslaugų optimizavimo kontekste
J Melnikova
Andragogika, 82-104, 2012
202012
Use of Webinars in Higher Education: A Comparative Study of Educators’ Experience
A Ahrens, J Zaąčerinska, J Melnikova, H Ramar, O Clipa, N Andreeva
3rd Annual International Scientific-Practical Application Conference Trends …, 2015
172015
Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas ąvietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste
J Melnikova
162011
A study on digital teaching competence of university teachers from Lithuania and Latvia within the peesa project
N Grünwald, K Pfaffenberger, J Melnikova, J Zaąčerinska, A Ahrens
Andragogika, 109-123, 2016
142016
Competence of the leadership influence school improvement
K Trakąelys, J Melnikova, D Martiąauskienė
Andragogika, 78-108, 2016
142016
Darbuotojų inovatyvumo ir kūrybiąkumo kompetencijos ugdymo (si) principai
K Trakąelys, J Melnikova
Holistinis mokymasis, 2016, nr. 2, p. 21-30, 2016
142016
Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų poľiūris į kompetencijų ugdymo sistem± Lietuvoje
R Kontautienė, J Melnikova
Mokytojų ugdymas: mokslo darbai, 103-120, 2010
142010
Integration of entrepreneurship into higher education (educational sciences) in Lithuania and Latvia: focus on students’ entrepreneurial competencies
J Melnikova, J Zaąčerinska
Regional formation and development studies, 100-109, 2016
122016
Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijos nuolatinės ąvietimo kaitos kontekste
R Kontautienė, J Melnikova
Mokytojų ugdymas 9, 12-23, 2007
122007
Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas (is) sisteminiu poľiūriu: teoriniai principai ir empirinės įľvalgos
J Melnikova
Andragogika, 97-110, 2014
112014
The system of middle leadership in secondary schools in England and its implications for the Lithuanian education system
A Thorpe, J Melnikova
Education in a changing society 1, 33-39, 2014
112014
METHOD FOR THE CONSTRUCTION OF STUDENTS’SCIENTIFIC IDENTITY WITHIN ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES: THE CASE OF INTERNATIONAL STUDENTS OF MASTER PROGRAMME “INFORMATION AND …
A Ahrens, J Zascerinska, J Melnikova
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
102019
A COMPARATIVE STUDY OF EDUCATORS’VIEWS ON ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION
J Melnikova, J Zaąčerinska, A Ahrens, R Hariharan, O Clipa, ...
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2017
102017
The holistic model of capability of Lithuanian school heads: Theoretical framework and empirical evidence
J Melnikova
Socialiniai tyrimai, 13-23, 2013
102013
Immigrants and Asylum Seekers’ Digital Entrepreneurship Competence: Evaluation of the Theoretical Framework
J Melnikova, V Jurgaityte, J Zaąčerinska, L Aleksejeva, A Leete, H Koppel, ...
Balkan Region Conference on Engineering and Business Education 3 (1), 390-397, 2019
92019
Socio-Cultural Adaptation of International Students of Master Programme “Information and Electrical Engineering” at Hochschule Wismar
N Gruenwald, A Ahrens, J Zaąčerinska, J Melnikova, N Andreeva
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on “Modern …, 2018
92018
Impact of Master Programme “Information and Electrical Engineering” for International Students at Hochschule Wismar on Regional Economics: Theoretical Modelling
A Ahrens, N Grünwald, O Bassus, N Andreeva, J Zaąčerinska, ...
ВМ Муров, д. т. н., профессор (отв. редактор), Scientific Printed Works of …, 2017
92017
Mokytojų profesinės adaptacijos ir karjeros s±lygos bei galimybės mokyklose
R Kontautienė, J Melnikova
Mokytojų ugdymas, 29-44, 2006
92006
Vadovavimo bendrojo lavinimo mokyklai modelių analizė
R Kontautienė, J Melnikova
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 143-152, 2007
82007
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20