Follow
Sabina Toruńczyk-Ruiz
Title
Cited by
Cited by
Year
Ukrainian migration to Poland: a “local” mobility?
Z Brunarska, M Kindler, M Szulecka, S Toruńczyk-Ruiz
Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies …, 2016
832016
Neighbourhood attachment in ethnically diverse areas: The role of interethnic ties
A Górny, S Toruńczyk-Ruiz
Urban Studies 51 (5), 1000-1018, 2014
732014
Through attachment to settlement: social and psychological determinants of migrants’ intentions to stay
S Toruńczyk-Ruiz, Z Brunarska
Journal of Ethnic and Migration Studies, 2020
482020
The bright and dark sides of length of residence in the neighbourhood: Consequences for local participation and openness to newcomers
S Toruńczyk-Ruiz, B Martinović
Journal of Environmental Psychology 67, 101383, 2020
462020
On the essentialism of places: Between conservative and progressive meanings
M Lewicka, K Rowiński, B Iwańczak, B Bałaj, AM Kula, T Oleksy, M Prusik, ...
Journal of Environmental Psychology 65, 101318, 2019
432019
Being together or apart? Social networks and notions of belonging among recent Polish migrants in the Netherlands
S Toruńczyk-Ruiz
CMR Working Papers, 2008
32*2008
Perceived social diversity and neighbourhood attachment: The role of intergroup ties and affective appraisals of the environment. Evidence from Poland
S Toruńczyk‐Ruiz, M Lewicka
European Journal of Social Psychology 46 (7), 818-832, 2016
282016
Raport z badania imigrantów w Polsce
A Górny, P Kaczmarczyk, J Napierała, S Toruńczyk-Ruiz
Warsaw: Ośrodek Badań nad Migracjami Fundacja, 2013
282013
Neighbourhood ties and migrant networks: The case of circular Ukrainian migrants in Warsaw, Poland
S Toruńczyk-Ruiz
Central and Eastern European Migration Review 3 (1), 41-62, 2014
212014
The way we perceive a place implies who can live there: Essentialisation of place and attitudes towards diversity
A Wnuk, T Oleksy, S Toruńczyk-Ruiz, M Lewicka
Journal of Environmental Psychology 75, 101600, 2021
162021
Integration of migrants from the perspective of social ties and neighbour relations
A Górny, S Toruńczyk-Ruiz
CMR Working Papers, 2011
102011
Polacy wobec Ukraińców: Wyniki badań sondażowych zrealizowanych po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku
M Babińska, M Bilewicz, P Górska, S Toruńczyk-Ruiz, M Wypych
Nauka, 37-58-37-58, 2022
82022
Czy można połączyć ilość z jakością? Możliwości i bariery podejścia ilościowego w badaniach integracji migrantów w Polsce
A Górny, S Torunczyk-Ruiz
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 2 (37), 41-58, 2011
72011
Neighbourhood attachment and city identity in ethnically mixed areas: Comparison of natives and migrants in four European cities
S Toruńczyk-Ruiz
Studies in Psychology 34 (3), 339-343, 2013
62013
A cognitively-gated place? The role of need for closure in a biased perception of the place’s past
A Wnuk, T Oleksy, S Toruńczyk-Ruiz
Current Psychology 40, 3659-3670, 2021
52021
Essentialist and anti-essentialist meanings of place: A new scale and implications for place attachment and openness to outgroups
M Lewicka, A Wnuk, M Prusik, S Toruńczyk-Ruiz, B Iwańczak, T Oleksy, ...
Journal of Environmental Psychology 88, 102030, 2023
42023
Po sąsiedzku z różnorodnością: interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców
A Górny, S Toruńczyk-Ruiz, A Winiarska, WN Scholar
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018
42018
The Effects of Neighbourhood Disorder on Life Satisfaction of Ethnic Majority and Minority Group Members
N Letki, S Toruńczyk-Ruiz, P Kukołowicz
Social Psychological Bulletin 14 (2), 1-24, 2019
32019
Na obczyźnie Polak Polakowi wilkiem: zanik poczucia wspólnoty i patriotyzmu? Współcześni polscy migranci w Holandii
S Toruńczyk-Ruiz
Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1, 133-145, 2010
32010
Specyfika sąsiedztwa wielkomiejskiego w Polsce. Warszawa jako przykład różnorodnego miasta?
A Winiarska, S Toruńczyk-Ruiz
Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach …, 2018
2*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20