Follow
Artur Hołuj
Artur Hołuj
Cracow University of Economics. Centre for Research on Settlements and Urbanism.
Verified email at uek.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Urban sprawl costs: The valuation of households’ losses in Poland
P Lityński, A Hołuj
Journal of Settlements and Spatial Planning 8 (1), 11-35, 2017
362017
Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej
D Hołuj, A Hołuj
Folia Oeconomica Bochniensia, 47-60, 2006
232006
Urban Sprawl Risk Delimitation: The Concept for Spatial Planning Policy in Poland
P Lityński, A Hołuj
Sustainability 2020, 1-19, 2020
182020
Ekonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym
A Hołuj
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
142018
Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych
A Hołuj
Studia KPZK PAN 140 (part 2), 385-390, 2012
132012
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich
P Lityński, A Hołuj
Studia KPZK, 2018
112018
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym: wybrane problemy
AH T.Kudłacz
CeDeWu Warszawa, 2015
112015
Impact of protected areas on the development of suburban areas: The case of Kraków Metropolitan Area
B Zawilińska, A Hołuj
European Spatial Research and Policy 21 (1), 137-155, 2014
112014
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce
A Hołuj, D Korecki
Folia Oeconomica Bochniensia, 23-34, 2008
112008
Mechanisms of densification of the city in the neoliberal economy-a case study: the surroundings of the eastern part of the former airport runway Rakowice-Czyżyny in Cracow
D Hołuj, A Hołuj
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 81-93, 2015
102015
Profi l gospodarstw domowych generujących zjawiskourban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego ObszaruMetropolitalnego/The Profi le of Households Generating Urban …
P Lityński, A Hołuj
Studia KPZK, 2015
102015
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce
A Hołuj
Zarządzanie Publiczne 2015 (Numer 1 (29)), 23-33, 2015
102015
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level. Example of the Krakow Metropolitan Area
A Hołuj, B Zawilińska
Journal of Settlements and Spatial Planning 4 (1), 122-124, 2013
102013
Teoretyczne podstawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce
A Hołuj
Folia Oeconomica Bochniensia, 29-45, 2006
102006
Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element poltyki regionalnej
D Hołuj, A Hołuj
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 131, 2010
92010
Raport regionalny-województwo lubuskie
T Kudłacz, A Hołuj, P Serafin, B Zawilińska
Zielona Góra-Kraków, 2011
82011
Macroeconomic perspective on urban sprawl: A multidimensional approach in Poland
P Lityński, A Hołuj
Land 10 (2), 116, 2021
72021
The importance of the measurement and analysis of vehicle traffic volume for designing road infrastructure. A case study of Bysina
A Holuj, J Fraczek
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015
72015
Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym, przypadek Krakowa
Hołuj Artur
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 171-184, 2013
7*2013
Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl: Potential for Poland
A Hołuj, M Ilba, P Lityński, K Majewski, M Semczuk, P Serafin
Energies 14 (24), 8576, 2021
52021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20