Urmăriți
Artur Hołuj
Artur Hołuj
Cracow University of Economics. Centre for Research on Settlements and Urbanism.
Adresă de e-mail confirmată pe uek.krakow.pl - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Urban Sprawl Costs: The Valuation of Households' Losses in Poland.
P Lityński, A Hołuj
Journal of Settlements & Spatial Planning 8 (1), 2017
442017
Urban Sprawl Risk Delimitation: The Concept for Spatial Planning Policy in Poland
P Lityński, A Hołuj
Sustainability 2020, 1-19, 2020
292020
Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej
D Hołuj, A Hołuj
Folia Oeconomica Bochniensia, 47-60, 2006
252006
The 15-minute city—the geographical proximity of services in Krakow
A Noworól, P Kopyciński, P Hałat, J Salamon, A Hołuj
Sustainability 14 (12), 7103, 2022
242022
Ekonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym
A Hołuj
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 (336), 137-155, 2018
202018
Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl: Potential for Poland
A Hołuj, M Ilba, P Lityński, K Majewski, M Semczuk, P Serafin
Energies 14 (24), 8576, 2021
14*2021
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich [w:]Studia nad chaosem przestrzennym | cz.2 Koszty chaosu przestrzennego
P Lityński, A Hołuj
Studia KPZK, 2018
142018
Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych
A Hołuj
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 385-394, 2011
142011
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym: wybrane problemy
AH T.Kudłacz
CeDeWu Warszawa, 2015
13*2015
Impact of protected areas on the development of suburban areas: The case of Kraków Metropolitan Area
B Zawilińska, A Hołuj
European Spatial Research and Policy 21 (1), 2014
132014
Teoretyczne podstawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce
A Hołuj
Folia Oeconomica Bochniensia, 29-45, 2006
132006
Macroeconomic perspective on urban sprawl: A multidimensional approach in Poland
P Lityński, A Hołuj
Land 10 (2), 116, 2021
122021
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level. Example of the Krakow Metropolitan Area
A Hołuj, B Zawilińska
Journal of Settlements and Spatial Planning 4 (1), 122-124, 2013
122013
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce
A Hołuj, D Korecki
Folia Oeconomica Bochniensia, 23-34, 2008
122008
Mechanisms of densification of the city in the neoliberal economy-a case study: the surroundings of the eastern part of the former airport runway Rakowice-Czyżyny in Cracow
D Hołuj, A Hołuj
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 81-93, 2015
112015
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce
A Hołuj
Zarządzanie Publiczne 29 (1), 23-33, 2015
112015
Externalities in the light of selected spatial economy issues-contribution to the discussion
A Holuj
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
92021
Profil gospodarstw domowych generujących zjawiskourban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego ObszaruMetropolitalnego/The Profi le of Households Generating Urban …
P Lityński, A Hołuj
Studia KPZK, 2015
92015
Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym, przypadek Krakowa
Hołuj Artur
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 171-184, 2013
92013
Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element poltyki regionalnej
D Hołuj, A Hołuj
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 131, 2010
92010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20