Jderu Gabriel
Jderu Gabriel
Department of Sociology, University of Bucharest
Verified email at sas.unibuc.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Psihosociologie
S Chelcea
Teorie şi aplicaţii, 2006
39*2006
Psihologia reclamei: studiu de psihologie economică
D Todoran, S Chelcea, DC Cristea, G Jderu
Tritonic, 2012
332012
Introducere în sociologia emoţiilor
G Jderu
Polirom, 2012
102012
Motorcycles, body and risk: the motorcyclists’ social career
G Jderu
Journal of Sociology 51 (2), 417-430, 2015
72015
Teoria dramaturgică a lui Erving Goffman. În S. Chelcea (coord.)
G Jderu
Ruşinea şi vinovăŃia în spaŃiul public. Pentru o sociologie a emoŃiilor, 69-76, 2008
42008
Raport de cercetare (nepublicat)
G Jderu
42006
Românii despre romi, romii despre români (Romanians about Roma, Roma about Romanians)
G Jderu
Revista de AsistenŃă Socială, 2002
42002
Cultura motocicletelor: studii de sociologia moto-mobilităţii
G Jderu
Tritonic, 2014
32014
Ordinea interacțională și emoțiile. Homo sentiens în perspectiva sociologiei dramaturgice
G Jderu
Sociologie Românească 8 (01), 48-64, 2010
32010
Educaţia şcolară a copiilor romi. Determinări socio-culturale
P Dobrică, G Jderu
Bucureşti: Ed. Vanemonde, 2005
32005
Corp şi încarcerare: schiţă sociologică despre tatuaje în penitenciar
F Kalambayi, G Jderu
Sociologie Românească 8 (3), 64-70, 2010
12010
Plan de servicii comunitare în domeniul adicţiilor la nivelul Municipiului Bucureşti
G Oancea, V Vladu, V Simionov, A Ionescu, G Cicu, A Szabo, G Jderu
Fundaţia pentru Îngrijiri Comunitare, 2007
12007
Frauda intelectuală în universități, vinovăția și rușinea
S Chelcea, G Jderu, A Moldoveanu
Sociologie Românească 4 (3), 86-102, 2006
12006
Cultura organizațională universitară–cultură a plagiatului
S Chelcea, G Jderu, A Moldoveanu
Revista Psihologia Socială 17, 57-76, 2006
12006
Motorcycling in a Repair Society: A Maintenance and Repair–Centered Approach to Automobility
G Jderu
East European Politics and Societies: and Cultures, 2020
2020
Studiu privind normele sociale care influențează comportamentele de risc ale adolescenților
F Kalambayi, A Toth, G Jderu, A Papahagi, C Claudia
2015
Asfalt Tango. Moto-fenomenologii
G Jderu
Revista Urbanismul. nr. 10. pp.88-91, 2011
2011
Motorcycles, Body and Emotions: The Motorcyclists’ social career
G Jderu
Learning from Memory:Body, Memory and Technology in a Globalizing World …, 2011
2011
Sectorul cultural din România. Infrastructură. Resurse. Consum
A Becut, L Chelcea, L Dobraca, R Mălureanu, G Jderu, M Lazăr, R Nagy, ...
2007
Efectul de regrupare în jurul învingătorului din sondajele de opinie versus efectul susţinerii celui învins în sondaje. Studiu experimental
S Chelcea, G Jderu, L Ivan
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială, 1-8, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20