Urmăriți
Jderu Gabriel
Jderu Gabriel
Department of Sociology, University of Bucharest
Adresă de e-mail confirmată pe sas.unibuc.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Psihologia reclamei: studiu de psihologie economică
D Todoran, S Chelcea, DC Cristea, G Jderu
Tritonic, 2012
342012
Psihosociologie. Teorie și aplicații
S Chelcea, L Ivan, G Jderu, A Moldoveanu
București: Editura, 2006
202006
Motorcycles, body and risk: the motorcyclists’ social career
G Jderu
Journal of Sociology 51 (2), 417-430, 2015
182015
Introducere în sociologia emoțiilor
G Jderu
Polirom, 2012
152012
Cultura motocicletelor: studii de sociologia moto-mobilității
G Jderu
Tritonic, 2014
82014
Introducere în sociologia emoțiilor
G Jderu
Iași: Polirom, 2012
82012
Teoria dramaturgică a lui Erving Goffman. În S. Chelcea (coord.)
G Jderu
Rușinea și vinovăŃia în spaŃiul public. Pentru o sociologie a emoŃiilor, 69-76, 2008
52008
Motorcycling in a Repair Society: A Maintenance and Repair–Centered Approach to Automobility
G Jderu
East European Politics and Societies: and Cultures, 2020
42020
Raport de cercetare (nepublicat)
G Jderu
42006
Ordinea interacþionalã ºi emoþiile. Homo sentiens în perspectiva sociologiei dramaturgice
G Jderu
Sociologie Românească 8 (01), 48-64, 2010
32010
Românii despre romi, romii despre români (Romanians about Roma, Roma about Romanians)
G Jderu
Revista de AsistenŃã Socialã, 2002
32002
FIXING MOTORCYCLES IN POST-REPAIR SOCIETIES: Technology, Aesthetics and Gender
G Jderu
22023
Corp și încarcerare: schiță sociologică despre tatuaje în penitenciar
F Kalambayi, G Jderu
Sociologie Românească 8 (3), 64-70, 2010
22010
Educația școlară a copiilor Romi: determinări socio-culturale
P Dobrică, G Jderu
Vanemonde, 2005
22005
Preluarea datelor din sondajele de opinie publică în mass-media din România în anul electoral 2004: incorectitudine, subiectivitate și ambiguitate
S Chelcea, G Jderu
Sociologie Românească 2 (3), 96-107, 2004
22004
Plan de servicii comunitare în domeniul adicțiilor la nivelul Municipiului București
G Oancea, V Vladu, V Simionov, A Ionescu, G Cicu, A Szabo, G Jderu
Fundația pentru Îngrijiri Comunitare, 2007
12007
Frauda intelectuală în universități, vinovăția și rușinea
S Chelcea, G Jderu, A Moldoveanu
Sociologie Românească 4 (3), 86-102, 2006
12006
Cultura organizaþionalã universitarã–culturã a plagiatului
S Chelcea, G Jderu, A Moldoveanu
Revista Psihologia Socialã 17, 57-76, 2006
12006
Trust in the Public Health System and Seasonal-Influenza Vaccination
M Vasile, G Jderu, D Cristea
Transylvanian Review of Administrative Sciences 20 (71), 113-129, 2024
2024
Moto-mobilitate, gen și reparații: cum gestionează motociclistele întreținerea și reparația motocicletei
G Jderu
https://antropedia.com/sfertulacademic/gabriel-jderu-moto-mobilitate-gen-si …, 2022
2022
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20