Follow
Miklós Kontra
Miklós Kontra
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Verified email at kre.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
Szociolingvisztika
R Wardhaugh, M Pap, M Kontra, C Pléh
Osiris, 2002
2582002
Language: A right and a resource
R Phillipson, T Skutnabb-Kangas, T Várady
Central European University Press, 1999
2311999
Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon
M Kontra
Osiris, 2003
982003
Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból
M Kontra
MTA Nyelvtudományi Intézete, 1990
881990
Hasznos nyelvészet
K Miklós
Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010
622010
A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel „elangolosodó” orvosi nyelvünkre
M Kontra
Akadémiai Kiadó, 1981
561981
Hungarian neutral vowels
CO Ringen, M Kontra
Lingua 78 (2-3), 181-191, 1989
551989
Conceptualising and implementing linguistic human rights
M Kontra, R Phillipson, T Skutnabb-Kangas, T Várady
Language: A right and a resource, 1-21, 1999
521999
A magyar lingvicizmus és ami körülveszi
K Miklós
Sipıcz Katalin és Szeverényi Sándor szerk., Írások Bakró-Nagy Marianna …, 2006
392006
A határon túli magyar nyelvváltozatok
K Miklós
Kiefer Ferenc főszerk. Magyar nyelv, 549-576, 2006
382006
Hungarian vowel harmony: the evidence from loanwords
M Kontra, C Ringen
Ural-Altaische Jahrbücher 58, 1-14, 1986
381986
A kisebbségeknek van anyanyelvük, de a többségnek nincs
K Miklós, SN Sándor
Kontra Miklós–Hattyár Helga szerk. Magyarok és nyelvtörvények. Budapest …, 2002
322002
Some Reflections on the Nature of Language and its Regulation
M Kontra
Int'l J. on Minority & Group Rts. 6, 281, 1998
311998
Mi a lingvicizmus és mit lehet ellene tenni
K Miklós
Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa szerk., Közérzeti barangoló, 175-202, 2005
302005
Where is the ‘most beautiful’and the ‘ugliest’Hungarian spoken
M Kontra
Handbook of perceptual dialectology 2, 205-18, 2002
302002
‘Don't Speak Hungarian in Public!’-A Documentation and Analysis of Folk Linguistic Rights
M Kontra
Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas and Tibor Várady (eds …, 1999
301999
Reflections on scholarship and linguistic rights: A rejoinder to Jan Blommaert
T Skutnabb‐Kangas, R Phillipson, M Kontra
Journal of Sociolinguistics 5 (1), 143-155, 2001
282001
Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? Papp István igaza
K Miklós
Magyar Nyelvjárások 41, 355-358, 2003
252003
Cigányaink, nyelveik és jogaik
K Miklós
Kritika 1, 24-26, 2003
252003
Nyelvmentés vagy nyelvárulás?: vita a határon túli magyar nyelvhasználatról
M Kontra
Osiris, 1998
251998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20