Follow
Gyula Bakacsi
Gyula Bakacsi
Professor at Budapest Business School - University of Applied Sciences
Verified email at uni-bge.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Culture specific and cross-culturally generalizable implicit leadership theories: Are attributes of charismatic/transformational leadership universally endorsed?
DN Den Hartog, RJ House, PJ Hanges, SA Ruiz-Quintanilla, PW Dorfman, ...
The leadership quarterly 10 (2), 219-256, 1999
19421999
Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries
FC Brodbeck, M Frese, S Akerblom, G Audia, G Bakacsi, H Bendova, ...
Journal of occupational and organizational psychology 73 (1), 1-29, 2000
8412000
Szervezeti magatartás és vezetés
G Bakacsi
Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004
618*2004
Eastern European cluster: tradition and transition
G Bakacsi, T Sándor, K András, I Viktor
Journal of world Business 37 (1), 69-80, 2002
3932002
Person‐based reward systems: A theory of organizational reward practices in reform‐communist organizations
JL Pearce, I Branyiczki, G Bakacsi
Journal of Organizational Behavior 15 (3), 261-282, 1994
1661994
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment
G Bakacsi, A Bokor, C Császár
KJK-Kerszöv, 2000
892000
A szervezeti magatartás alapjai
G Bakacsi
Aula kiadó, 2010
772010
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment
B Gyula
Akadémiai Kiadó, 2006
642006
Kultúra és gazda (g) ság–a gazdasági fejlődés és fejlettség és a GLOBE kultúraváltozóinak összefüggései
G Bakacsi
Vezetéstudomány-Budapest Management Review 38 (1. ksz), 35-45, 2006
412006
A szervezeti magatartás alapjai
B Gyula
Budapest: Aula Kiadó, 2010
392010
Honnan-hová? A nemzeti és szervezeti kultúra változásai a kilencvenes évek közepének Magyarországán
G Bakacsi, S Takács
Vezetéstudomány 29 (2), 15-22, 1998
391998
A globe-kutatás kultúraváltozóinak vizsgálata faktoranalízis segítségével (Cultural variables of the GLOBE research computed by factor analysis)
G Bakacsi
Vezetéstudomány-Budapest Management Review 43 (4), 12-22, 2012
322012
Management reform in Eastern and Central Europe: use of pre-communist cultures
M Maruyama
Dartmouth Publishing Company, 1993
251993
Szervezeti kultúra és leadership nemzetközi összehasonlításban
G Bakacsi
Jubileumi kiadvány a BKE alapításának 50, 1998
241998
The pendulum effect: culture, transition, learning
G Bakacsi
in: Csaba, Makó; Chris, Warhust The Management and Organisation of Firm in …, 1999
211999
Vezetés-Szervezés I.-II
D Miklós, M Antal
Aula Kiadó, Budapest, 1991
211991
The back door: Spontaneous privatization in Hungary
I Branyiczki, G Bakacsi, JL Pearce
Annals of Public and Cooperative Economics 63 (2), 303-316, 1992
201992
Managing crisis
G Bakacsi
Strategic Management: International Journal of Strategic Management and …, 2010
162010
A leadership elméletek áttekintése
B Gyula
Közgazdasági Szemle, XXXVI. évf 7 (8), 987-997, 1989
161989
Managing business in Hungary: An international perspective
J Berács, A Chikán
Akadémiai Kiadó, 1999
131999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20