Follow
Alojzy Nowak
Alojzy Nowak
Profesor ekonomii, Uniwersytet Warszawski
Verified email at wz.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem
FK Reilly, KC Brown
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
2572001
Internet z perspektywy nauk społecznych
A Nowak, K Krejtz
W: Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica, Wydawnictwo Szkoły …, 2006
492006
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
A Nowak, W Scheffs
Wydawnictwo AON, Warszawa, 2010
412010
Integracja europejska: szansa dla Polski?
AZ Nowak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
362002
Europeistyka w zarysie
AZ Nowak, D Milczarek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
352006
Integracja europejska
AZ Nowak
Szansa dla Polski, 2002
312002
Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach Państwowej Straży Pożarnej–propozycja dedykowana Państwowej Straży Pożarnej
N Tuśnio, A Nowak, J Tuśnio, P Wolny
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2016
192016
Intellectual property, innovation and management in emerging economies
R Taplin, AZ Nowak
Routledge, 2010
182010
Makroekonomia
AZ Nowak, T Zalega
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
162015
Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa–wybrane aspekty ekonomiczne
AZ Nowak, A Niewiadomska
Studia Iuridica Agraria 10, 307-325, 2012
162012
Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych.[W:] S. Palka (red.)
A Nowak
Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, 99-111, 1998
161998
Podstawy współczesnej bankowości: podręcznik
B Kosiński, AZ Nowak
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
132011
High tech and societal innovation in Poland: prospects and strategies
A NOWAK
Journal of Economics and Business 7 (1), 47-73, 2009
132009
Strefa euro-wyzwanie dla Polski
AZ Nowak, A Stępniak
Wydawn. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
132003
Oszczędności w okresie transformacji
AZ Nowak, K Ryć
Studia Europejskie 2, 25-44, 2002
132002
Foreign Direct Investment Patterns and Consequences in Central and Eastern Europe 1990–2000
AZ Nowak, JW Steagall
Transformations in Business and Economics 1 (1-2), 132-151, 2002
122002
Dolar czy euro pieniądzem przyszłości (część 2)
AZ Nowak
Studia Europejskie, 2001
122001
Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji
AZ Nowak, K Ryć, J Żyżyński
Ekonomista, 191-209, 1998
111998
Consequences of a High Interest Rate Policy in the Process of Disinflation. The Case of Poland
AZ Nowak, K Ryć, J Żyżński
Journal of Interdisciplinary Economics 9 (1), 15-31, 1998
111998
Foreign direct investment in Central and Eastern Europe in the period 1990–2000: Patterns and consequences
AZ Nowak
Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, 59-92, 2018
92018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20