Follow
Alojzy Nowak
Alojzy Nowak
Profesor ekonomii, Uniwersytet Warszawski
Verified email at wz.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem
FK Reilly, KC Brown
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
2482001
Internet z perspektywy nauk społecznych
A Nowak, K Krejtz
W: Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica, Wydawnictwo Szkoły …, 2006
452006
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
A Nowak, W Scheffs
Wydawnictwo AON, Warszawa, 2010
402010
Integracja europejska: szansa dla Polski?
AZ Nowak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
352002
Europeistyka w zarysie
AZ Nowak, D Milczarek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
342006
Integracja europejska
AZ Nowak
Szansa dla Polski, 2002
232002
Intellectual property, innovation and management in emerging economies
R Taplin, AZ Nowak
Routledge, 2010
172010
Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach Państwowej Straży Pożarnej–propozycja dedykowana Państwowej Straży Pożarnej
N Tuśnio, A Nowak, J Tuśnio, P Wolny
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2016
142016
Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa–wybrane aspekty ekonomiczne
AZ Nowak, A Niewiadomska
Temida 2, 2012
132012
Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych.[W:] S. Palka (red.)
A Nowak
Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, 99-111, 1998
131998
High tech and societal innovation in Poland: prospects and strategies
A Nowak
Journal of Economics and Business 7 (1), 47-73, 2009
122009
Strefa euro-wyzwanie dla Polski
AZ Nowak, A Stępniak
Wydawn. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
122003
Foreign Direct Investment Patterns and Consequences in Central and Eastern Europe 1990–2000
AZ Nowak, JW Steagall
Transformations in Business and Economics 1 (1-2), 132-151, 2002
122002
Makroekonomia
AZ Nowak, T Zalega
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
112015
Podstawy współczesnej bankowości: podręcznik
B Kosiński, AZ Nowak
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
112011
Consequences of a High Interest Rate Policy in the Process of Disinflation. The Case of Poland
AZ Nowak, K Ryć, J Żyżński
Journal of Interdisciplinary Economics 9 (1), 15-31, 1998
111998
Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji
AZ Nowak, K Ryć, J Żyżyński
Ekonomista, 191-209, 1998
101998
Oszczędności w okresie transformacji
AZ Nowak, K Ryć
Studia Europejskie 2, 2002
92002
Dolar czy euro pieniądzem przyszłości (część 2)
AZ Nowak
Studia Europejskie, 2001
92001
Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec zmian na światowych rynkach finansowych i integracji z Unią Europejską (ujęcie jakościowe)
AZ Nowak
Ekonomista, 9-38, 2000
92000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20