Alojzy Nowak
Alojzy Nowak
Profesor ekonomii, Uniwersytet Warszawski
Verified email at wz.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem
FK Reilly, KC Brown
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
2442001
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
A Nowak, W Scheffs
Wydawnictwo AON, Warszawa, 2010
392010
Internet z perspektywy nauk społecznych
A Nowak, K Krejtz
W: Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica, Wydawnictwo Szkoły …, 2006
382006
Integracja europejska: szansa dla Polski?
AZ Nowak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
352002
Europeistyka w zarysie
AZ Nowak, D Milczarek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
312006
Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych
W Jasiński, A Łęgosz, A Nowak, A Pryga-Szulc, A Wysokowski
GDDKiA, IBDiM. Żmigród, 2006
302006
Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re) konstrukcja fronetycznych nauk społecznych
AW Nowak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
292016
BezpieczeĹ „stwo informacyjne: wybrane problemy
JĂ Janczak, A Nowak
Akademia Obrony Narodowej, 2013
232013
Integracja europejska
AZ Nowak
Szansa dla Polski, 2002
212002
Utopistyka: alternatywy historyczne dla XXI wieku
IM Wallerstein, AW Nowak, I Czyż
Oficyna Wydawnicza Bractwa" Trojka", 2008
192008
Intellectual property, innovation and management in emerging economies
R Taplin, AZ Nowak
Routledge, 2010
162010
Bąble nowego w morzu starego
A Nowak
Podwójna rzeczywistość okresu przemian społecznych.[W:] M. Marody, E. Gucwa …, 1996
151996
Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa–wybrane aspekty ekonomiczne
AZ Nowak, A Niewiadomska
Temida 2, 2012
132012
Strefa euro-wyzwanie dla Polski
AZ Nowak, A Stępniak
Wydawn. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
132003
Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach Państwowej Straży Pożarnej–propozycja dedykowana Państwowej Straży Pożarnej
N Tuśnio, A Nowak, J Tuśnio, P Wolny
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2016
122016
Foreign Direct Investment Patterns and Consequences in Central and Eastern Europe 1990–2000
AZ Nowak, JW Steagall
Transformations in Business and Economics 1 (1-2), 132-151, 2002
122002
Consequences of a High Interest Rate Policy in the Process of Disinflation. The Case of Poland
AZ Nowak, K Ryć, J Żyżński
Journal of Interdisciplinary Economics 9 (1), 15-31, 1998
121998
High tech and societal innovation in Poland: prospects and strategies
A Nowak
Journal of Economics and Business 7 (1), 47-73, 2009
112009
Makroekonomia
AZ Nowak, T Zalega
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
102015
Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji
AZ Nowak, K Ryć, J Żyżyński
Ekonomista, 191-209, 1998
101998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20