Follow
Marcin Boryczko
Title
Cited by
Cited by
Year
Critical thinking in social work education. A case study of knowledge practices in students’ reflective writings using semantic gravity profiling
M Boryczko
Social Work Education 41 (3), 317-332, 2022
152022
Neoliberal governmentality in social work practice. An example of the Polish social security system
M Boryczko
European Journal of Social Work 23 (2), 191-202, 2020
152020
Paradoksalne funkcje szkoły
M Boryczko
Studium krytyczno-etnograficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
122015
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha
M Krause, A Grodzicka, M Boryczko, A Dunajska
112016
Zdalna praca socjalna podczas pandemii. Doświadczenia z Polski
M Boryczko, A Dunajska
Praca Socjalna, 2021
92021
Badania wśród uchodźców i przymusowych migrantów-rozważania metodologiczne i etyczne
D Jaworska, K Alieva, M Boryczko
Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (2), 2019
92019
Pardoksalne funkcje szkoły. Studium krytyczno-etnograficzne.
M Boryczko
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
72015
Od analizy potoczności do organizowania działania kolektywnego: o teoretycznych założeniach krytycznej animacji społecznej
M Boryczko
Aktywne biografie : przestrzenie działania społecznego, 2014
62014
Governmentality w systemie pomocy społecznej
M Boryczko
Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (3), 2018
52018
Młodzież i dzieci z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Generacja 1.5 wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej
M Boryczko
Wydawnictwo volumina. pl Daniel Krzanowski, 2017
42017
Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu
M Boryczko, K Frysztacki, A Kotlarska-Michalska, M Mendel
Europejskie Centrum Solidarności, 2016
42016
Aktywna biografia w przestrzeni społecznej
M Boryczko, D Jaworska, R Krenz, D Lalak, A Ostaszewska, B Skrzypczak
Wyd. Eko-Inicjatywa, 2014
42014
Praca socjalna w środowisku lokalnym
M Boryczko, A Dunajska, S Marek
Difin, 2020
32020
Teoria przecięć–myślenie krytyczne–teoria kodów legitymizacji. O zastosowaniach teorii w kontekście analizy aktywności edukacyjnej studentów pracy socjalnej
B Marcin
Praca Socjalna, 97-116, 2018
32018
Decolonized Approaches to Human Rights and Social Work
M Madew, M Boryczko, M Lusk
Springer, 2023
22023
Will the welcome ever run dry?: Interrogating the hierarchy of human categories-The case of Ukrainian refugees in Europe
N Noyoo, T Kleibl, M Madew, M Matela, R Lutz, M Boryczko
Quarterly on Refugee Problems-AWR Bulletin 61 (1), 2022
22022
Quasi-rynek edukacyjny
M Boryczko
Kultura i edukacja, 11-35, 2014
22014
Dyskursywne strategie legitymizacyjne w kontekście konstruowania tożsamości grupowej
M Boryczko
Tożsamość gdańszczan : budowanie na (nie)pamięci, 2010
22010
Zdalna praca socjalna podczas pandemii. Doświadczenia z Polski po roku obowiązywania stanu pandemii
M Boryczko, A Dunajska
Praca Socjalna 37, 69-94, 2022
12022
Dialog międzykulturowy i polska szkoła
M Mendel, M Boryczko, D Jaworska-Matys
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20