Follow
Alexandra Markó
Alexandra Markó
Verified email at btk.elte.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
DNN-based ultrasound-to-speech conversion for a silent speech interface
TG Csapó, T Grósz, G Gosztolya, L Tóth, A Markó
International Speech Communication Association (ISCA), 2017
692017
GABI–Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár
B Judit, I Angéla, M Alexandra, V Viola, G Mária
Beszédkutatás 2014, 246-251, 2014
452014
Multi-Task Learning of Speech Recognition and Speech Synthesis Parameters for Ultrasound-based Silent Speech Interfaces.
L Tóth, G Gosztolya, T Grósz, A Markó, TG Csapó
INTERSPEECH, 3172-3176, 2018
342018
F0 estimation for DNN-based ultrasound silent speech interfaces
T Grósz, G Gosztolya, L Tóth, TG Csapó, A Markó
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
342018
A pilot study of Hungarian discourse markers
CI Dér, A Markó
Language and speech 53 (2), 135-180, 2010
312010
Megakadások vizsgálata különféle monologikus szövegekben
M Alexandra
Beszédkutatás 2004, 209-222, 2004
282004
Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech
A Deme, A Markó
KTH Royal Institute of Technology 54 (1), 21-24, 2013
272013
A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben
M Alexandra
Beszédkutatás 2005 63, 77, 2005
272005
Ultrasound-based articulatory-to-acoustic mapping with WaveGlow speech synthesis
TG Csapó, C Zainkó, L Tóth, G Gosztolya, A Markó
arXiv preprint arXiv:2008.03152, 2020
252020
Ultrasound-based silent speech interface built on a continuous vocoder
TG Csapó, MS Al-Radhi, G Németh, G Gosztolya, T Grósz, L Tóth, ...
arXiv preprint arXiv:1906.09885, 2019
202019
The realisation of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech: Case studies
A Markó, T Gráczi, J Bóna
Acta Linguistica Hungarica 57 (2-3), 210-238, 2010
192010
A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége
A Markó
Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés …, 2005
182005
Kérdő funkciójú hanglejtésformák a spontán beszédben
M Alexandra
Beszédkutatás 2007, 59-74, 2007
172007
Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben
A Markó
ELTE Eötvös Kiadó, 2013
162013
Autoencoder-based articulatory-to-acoustic mapping for ultrasound silent speech interfaces
G Gosztolya, Á Pintér, L Tóth, T Grósz, A Markó, TG Csapó
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
152019
A magyar hangsúly realizációinak és észlelésének összefüggése felolvasásban és spontán beszédben
A Markó
Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig, Budapest …, 2012
152012
A mondat-és szövegértés jellemzői és összefüggése 6–9 éves korban
M Alexandra
Gósy Mária (szerk.) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv …, 2007
142007
Fundamental frequency patterns: The factors of age and speech type
A Markó, J Bóna
Proceedings of the Workshop “Sociophonetics, at the crossroads of speech …, 2010
132010
Applying dnn adaptation to reduce the session dependency of ultrasound tongue imaging-based silent speech interfaces
G Gosztolya, T Grósz, L Tóth, A Markó, TG Csapó
Acta Polytechnica Hungarica 17 (7), 109-128, 2020
112020
Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével
TG Csapó, T Grósz, L Tóth, A Markó
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY), 181-192, 2017
112017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20