Tomasz Parys
Tomasz Parys
Assistant Professor of Business Informatics, Faculty of Management, Warsaw University
Verified email at wz.uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence
C Olszak, W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys, O Szumski
Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, 85-96, 2011
132011
Zintegrowany system wspomagania zarządzania MRP II
T Parys
Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw Kasprzak T …, 2000
13*2000
Rozwój systemu zintegrowanego MRP II
T Parys
Informatyka, 20-26, 1999
121999
Technologie mobilne - bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych - wyniki badań 2016
T Parys
Studia Informatica Pomerania 3, 17 - 27, 2016
102016
Zastosowania gier FPS w organizacji,[in:] W
M Mijal, O Szumski, W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys
Informatyka@ przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 165-176, 2013
102013
MRP II przykładem systemu zintegrowanego
T Parys
Informatyka, 24-27, 1998
101998
Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych
T Parys
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2016
92016
Czynniki warunkujące wykorzystanie handlu elektronicznego w sklepach internetowych z punktu widzenia użytkowników indywidualnych
W Chmielarz, T Parys
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 83, 4 - 15, 2017
82017
Cloud computing – korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników
T Parys
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 799 - 809, 2015
72015
Ryzyko w projektach wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych – próba klasyfikacji pod kątem barier i działań nim obarczonych
T Parys
Problemy Zarządznia 10 (3/2012), 41 - 53, 2012
72012
System informacyjny w wirtualnej organizacji
J Kisielnicki, T Parys
Business Information Systems–BIS’97, 1997
7*1997
Informatyka 2 przyszłości
W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2015
6*2015
Informatyka @ przyszłości
W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
62013
Informatyka Q przyszłości
W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2010
62010
Bankowość internetowa jako nowa forma świadczenia usług bankowych
T Parys
Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, 193-201, 2003
62003
Bariery zastosowania technologii mobilnych oraz ich ważność w ocenie użytkowników indywidualnych
T Parys
Metody w badaniach naukowych. Wybrane problemy i zastosowania, 13 - 26, 2016
52016
Ograniczenia wykorzystania zjawiska mobilności dla użytkownika
T Parys
Mobilne aspekty technologii informacyjnych, 133 - 141, 2016
52016
Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy MRP II, cz. II
T Parys
Informatyka, 1999
51999
The use of mobile technologies in e-commerce
W Chmielarz, T Parys
ICERI2017 Proceedings, 4008 - 4016, 2017
4*2017
Bariery wdrożeniowe systemu informatycznego klasy ERP i metody ich przezwyciężania
T Parys
Zintegrowane systemy informatyczne, 247 - 269, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20