Liviu Petcu
Liviu Petcu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Știinte
Verified email at uaic.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
THE DOCTRINE OF EPEKTASIS. ONE OF THE MAJOR CONTRIBUTIONS OF SAINT GREGORY OF NYSSA TO THE HISTORY OF THINKING
L Petcu
Revista Portuguesa de Filosofia 73 (2), 771-782, 2017
42017
Sfântul Vasile cel Mare. Panegirist al milosteniei
L Petcu
Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani. Actele Simpozionului …, 0
3
Gregory of Nyssa
ILE Ramelli
22018
„Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni”, omilia IV, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD …
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
„Omilii la Epistola către Filipeni”, omilia XII, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD), selecţia textelor …
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
„Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel”, omilia VIII, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD …
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
„Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei”, omilia XXXIII, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD …
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
„Tâlcuiri la Epistola întâi către Timotei”, omilia V, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD), selecţia textelor …
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
„Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei”, omilia XXXIII, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD …
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
„Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei”, omilia XXXIII, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD …
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
„Bogăţiile oratorice”, în Lumina Sfintelor Scripturi, Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I (AD), selecţia textelor, introducere şi note de Pr. asist. dr
IG de Aur
Liviu Petcu, Editura Basilica, Bucureşti, 2015
22015
Părinţii Capadocieni
P Semen
apophasis, 2009
22009
Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, 2 vol
LS Scripturi
Antologie și studiu introductiv de drd. Liviu Petcu, Anestis, București, 2008
22008
The Doctrine of Epektasis
L Petcu
One of the Major Contributions of Saint Gregory of, 0
2
Ἀγάπη [Agápē] or God’s unbounded and sacrificial love for men
L Petcu
Romanian Journal of Artistic Creativity 6 (1), 33-48, 2018
12018
The Search for God in the Medieval Novel Laur
PA Onofrei
Anastasis Research in Medieval Culture and Art 3 (2), 151-160, 2016
12016
Cântarea Cântărilor–Relația simbolică și contextuală cu Isaia 5
AA Salvan
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Theologia Orthodoxa 59 (2), 33-44, 2014
12014
Progresul perpetuu (epectaza) în Comentariul la Cântarea Cântărilor a Sfântului Grigorie de Nyssa
L Petcu
Altarul Reîntregirii 15 (2), 117-145, 2010
12010
Romanian Millenary Civilization in" Astra" Museum Sibiu: Catalogue-guide
D Cioran, E Gergely, C Bucur, V Deleanu, S Bonfert, M Pleşa, M Toader, ...
Astra Museum, 1995
11995
TOWARDS A THEOLOGY OF SUSTAINABLE MEDIATIVE DIALOGUE THROUGH SOCIAL MEDIA
AO Afolaranmi
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20