Follow
Ewa Krogulec
Ewa Krogulec
Unknown affiliation
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The relationship between vegetation and groundwater levels as an indicator of spontaneous wetland restoration
D Kopeć, D Michalska-Hejduk, E Krogulec
Ecological Engineering 57, 242-251, 2013
552013
Ocena podatnoĹ› ci wĂłd podziemnych na zanieczyszczenia w dolinie rzecznej na podstawie przesĹ ‚anek hydrodynamicznych
E Krogulec
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004
462004
Intrinsic and specific vulnerability of groundwater in a river valley-assessment, verification and analysis of uncertainty.
E Krogulec
Journal of Earth Science & Climatic Change 4 (6), 2013
232013
Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych
E Krogulec
Przegląd geologiczny 42 (4), 276, 1994
161994
Hydrogeological conditions of the Kampinoski National Park [KPN] region
E Krogulec
International Journal of Ecohydrology and Hydrobiology 3 (3), 257-266, 2003
122003
Evaluation of infiltration rates within the Vistula River valley, central Poland
E Krogulec
Acta Geologica Polonica 60 (4), 617-628, 2010
112010
Numeryczna analiza struktury strumienia filtracji w strefie krawędziowej poziomu błońskiego (kotlina Warszawska)
E Krogulec
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997
101997
Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika filtracji osadów słabo przepuszczalnych-część 2
E Krogulec
Przegląd Geologiczny 44 (11), 1152-1154, 1996
41996
Hydrogeologiczny aspekt w identyfikacji i ochronie ekosystemów zależnych od wód podziemnych
E Krogulec, K Sawicka
Przegląd Geologiczny 60 (3), 164-174, 2012
32012
Badania laboratoryjne i terenowe współczynnika filtracji na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
E KROGULEC, M Marciniak
W: Współczesne problemy hydrogeologii 11, 361-368, 2003
32003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10