Follow
Lazar Vlasceanu
Lazar Vlasceanu
University Professor, Sociology Department, University of Bucharest
Verified email at sas.unibuc.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions
L Vlăsceanu, L Grünberg, D Pârlea
Unesco-Cepes, 2004
6142004
Dicţionar de sociologie
L Vlăsceanu, C Zamfir
Bucureşti, Editura Babel, 1993
583*1993
European higher education at the crossroads: between the Bologna process and national reforms
A Curaj, P Scott, L Vlasceanu, L Wilson
Springer Science & Business Media, 2012
225*2012
Viaţa cotidiană ca spectacol
E Goffman, S Drăgan, L Albulescu, L Vlăsceanu
Comunicare. ro, 2003
1052003
Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments
B Moon, L Vlăsceanu, LC Barrows
European Centre for Higher Education, 2003
892003
Sociologie? i modernitate: tranzi? ii spre modernitatea reflexivă
L Vlăsceanu
Polirom, 2007
882007
Şcoala la răscruce
L Vlăsceanu, A Neculau, D Potolea
Schimbare şi continuitate în învăŃământul obligatoriu. Studiu de impact …, 2002
78*2002
Curs de pedagogie
I Cerghit, L Vlăsceanu
Tipografia Univ din Bucureşti, Bucureşti, 1988
72*1988
QUALITY ASSURANCE AND INSTITUTIONAL ACCREDITATION IN EASTERN AND CENTRAL EUROPEAN HIGHER EDUCATION SYSTEMS: PROCEDURES AND OPERATIONAL ASPECTS: WORKING DOCUMENT
L Vlasceanu
Higher Education in Europe 20 (1-2), 8-12, 1995
61*1995
Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions. Bucharest
L Vlasceanu, L Grunberg, D Parlea
UNESCO-CEPES. http://www. cepes. ro/publications/Default. htm internet …, 2004
572004
The rising role and relevance of private higher education in Europe. Bucharest
PJ Wells, J Sadlak, L Vlasceanu
Romania: UNESCO-CEPES (European Centre for Higher Education), 2007
54*2007
Transnational education and recognition of qualifications
L Wilson, L Vlasceanu
Internationalization of Higher Education: an institutional perspective …, 2000
452000
Didactica
I Cerghit, IT Radu, E Popescu, L Vlăsceanu
Editura Didactic şi Pedagogic, Bucureşti, 1990
451990
Metodologia cercetării sociologice
L Vlăsceanu
Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982
401982
Implementation of the Bologna objectives in a sample of European private higher education institutions: outcomes of a survey
L Vlăsceanu, B Voicu
Higher Education in Europe 31 (1), 25-52, 2006
362006
Higher education reform in Romania
TO Eisemon, I Mihailescu, L Vlasceanu, C Zamfir, J Sheehan, CH Davis
Higher Education 30 (2), 135-152, 1995
351995
Quality assurance and accreditation
L Vlasceanu, L Grunberg, D Parlea
CEPES. Bucharest, 2007
34*2007
Calitatea învăţământului superior din România: o analiză instituţională a tendinţelor actuale
M Păunescu, L Vlăsceanu, A Miroiu
Iaşi: Polirom, 2011
322011
Sociologie
L Vlăsceanu
Sociology]. Iaşi: Polirom, 2011
312011
Politică şi dezvoltare: România încotro?
L Vlăsceanu
Ed. Trei, 2001
252001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20