Lazar Vlasceanu
Lazar Vlasceanu
University Professor, Sociology Department, University of Bucharest
Verified email at sas.unibuc.ro
TitleCited byYear
Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions
L Vlăsceanu, L Grünberg, D Pârlea
Unesco-Cepes, 2004
4632004
Dicţionar de sociologie
L Vlăsceanu, C Zamfir
Bucureşti, Editura Babel, 1993
450*1993
European higher education at the crossroads: between the Bologna process and national reforms
A Curaj, P Scott, L Vlasceanu, L Wilson
Springer Science & Business Media, 2012
178*2012
Viaţa cotidiană ca spectacol
E Goffman, S Drăgan, L Albulescu, L Vlăsceanu
Comunicare. ro, 2007
902007
Sociologie? i modernitate: tranzi? ii spre modernitatea reflexivă
L Vlăsceanu
Polirom, 2007
792007
Şcoala la răscruce
L Vlăsceanu, A Neculau, A Miroiu, I Mărginean, D Potolea
Schimbare şi continuitate în învăŃământul obligatoriu. Studiu de impact …, 2002
78*2002
Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments
B Moon, L Vlăsceanu, LC Barrows
European Centre for Higher Education, 2003
712003
Curs de pedagogie
I Cerghit, L Vlăsceanu
Bucureşti: Tipografia Univ din Bucureşti, 1988
59*1988
Indicatori şi surse de variaţie a calitaţii vieţii
C Zamfir
Ed. Acad. RSR, 1984
561984
QUALITY ASSURANCE AND INSTITUTIONAL ACCREDITATION IN EASTERN AND CENTRAL EUROPEAN HIGHER EDUCATION SYSTEMS: PROCEDURES AND OPERATIONAL ASPECTS: WORKING DOCUMENT
L Vlasceanu
Higher Education in Europe 20 (1-2), 8-12, 1995
53*1995
The rising role and relevance of private higher education in Europe. Bucharest
PJ Wells, J Sadlak, L Vlasceanu
Romania: UNESCO-CEPES (European Centre for Higher Education), 2007
46*2007
Transnational education and recognition of qualifications
L Wilson, L Vlasceanu
Internationalization of Higher Education: an institutional perspective …, 2000
382000
Implementation of the Bologna objectives in a sample of European private higher education institutions: Outcomes of a survey
L Vlăsceanu, B Voicu
Higher Education in Europe 31 (1), 25-52, 2006
352006
Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions. Bucharest
L Vlasceanu, L Grunberg, D Parlea
Romania: UNESCO-CEPES, 2004
322004
Politică şi dezvoltare: România încotro?
L Vlăsceanu
Ed. Trei, 2001
32*2001
Social Economy and the entrepreneurship. Analyses of non-profit sector
M Vlăsceanu
Polirom Publishing House, 2010
292010
Higher education reform in Romania
TO Eisemon, I Mihailescu, L Vlasceanu, C Zamfir, J Sheehan, CH Davis
Higher Education 30 (2), 135-152, 1995
291995
Metodologia cercetării sociologice
L Vlăsceanu
Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1982
291982
Didactica
I Cerghit, IT Radu, E Popescu, L Vlăsceanu
Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1990
271990
Calitatea învăţământului superior din România: o analiză instituţională a tendinţelor actuale
M Păunescu, L Vlăsceanu, A Miroiu
Editura Polirom, Iaşi, 2011
252011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20