Urmăriți
Nicoleta Afrodita David
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Peisaje culturale [ cultural landscapes ]
P Cocean, N David
Risoprint, 2014
392014
The impact of the covid-19 pandemic on independent creative activities in two large cities in romania
N Popa, AM Pop, AC Marian-Potra, P Cocean, GG Hognogi, NA David
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (14), 7674, 2021
182021
Changes detected in five bioclimatic indices in large Romanian cities over the period 1961–2016
Ș Banc, AE Croitoru, NA David, AS Scripcă
Atmosphere 11 (8), 819, 2020
182020
Anthropic valorisation of vulnerable areas affected by deep-seated landslides
P Cocean, GG Hognogi, AM Pop, I Bejan, N David
Geoheritage 11, 1855-1868, 2019
42019
Potentialul de dezvoltare agroturisticä a microregiunii Täpnad [Agritourist Development Potential of Täsnad Microregion]
S GLIGOR, S Filip, N DAVID, P Cocean
Geographia Napocensis, year VIII, 95-105, 2014
3*2014
TOURISM AND CRISIS.
P Cocean, N David
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia, 2011
32011
POTENȚIALUL TURISTIC AL ȚĂRII ZĂRANDULUI [ The tourist potential of the Zarand Country]
N David
Geographia Napocensis Anul II, 2008
32008
Particular aspects of fruit farming in the Southeast of Poiana Ruscă Mountains
GG HOGNOGI, AM POP, P COCEAN, AC POTRA, N DAVID, L PAPP
Bulletin UASVM Horticulture 75 (1), 23-30, 2018
22018
Peisaje culturale repulsive [ Repulsive cultural landscapes ]
P Cocean, N David
Mediul și dezvoltarea durabilă,, 272-277, 2016
22016
Development Strategy of the Someș Catchment Area
P Cocean, A Goncz
Risoprint, 2012
2*2012
Țara Zărandului: studiu de geografie regională
NA David
Presa Universitară Clujeană, 2010
22010
REPULSIVE CULTURAL LANDSCAPES AS AREAS OF RISK AND VULNERABILITY.
P COCEAN, S FILIP, N DAVID
Romanian Journal of Geography/Revue Roumaine de Géographie 64 (2), 2020
12020
Potențialul morfologic al Microregiunii Tășnad [ The morphological potential of the Tasnad microregion ]
V GLIGOR, Ș BILAȘCO, S FILIP, N DAVID
Geographia Napocensis, Academia Română, Filiala Cluj, anul IV, 2010
12010
ȚARA ZĂRANDULUI CA PROIECȚIE SPAȚIALĂ MENTALĂ [ Zarandului Land as a mental spatial projection]
N DAVID
12009
Economic Reconversion of Mining Rural Sites in the Brad Basin during the Transition Period (1990–2016)
N David, P Cocean, AM Pop, A Kudor
Transylvanian Review 27, 135-142, 2018
2018
Le paysage de friche - entre impace et perspectives
C Pompei, D Nicoleta
Les friches minieres - Paysage culturel et enjeu de developpement rural, 51-56, 2017
2017
MARGINALIZARE SAU DEFAVORIZARE TERITORIALĂ–CONSIDERAȚII PRELIMINARE [marginalization or territorial disadvantage - preliminary considerations]
N DAVID
2015
PREMISELE AFIRMARII PEISAJULUI CULTURAL IN TARA ZARANDULUI [ The premises of the affirmation of the cultural landscape in Zarandului Land]
N DAVID
2014
Les 'tari', des territoires specifiques et fortement integres, futurs leviers du developpement territorial en Roumanie
P Cocean, D Nicoleta
La mise en oeuvre du developpement territorial durable: declinaisons franco …, 2013
2013
Tara Zarandului ca regiune anizotropa [ the zarand Land as an anisotropic region]
D Nicoleta
"Tarile " din Romania ca teritorii de proiect, 117-122, 2013
2013
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20