Felix Adrian Tencariu
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Religie și magie la est de Carpați acum 7000 de ani: tezaurul cu obiecte de cult de la Isaiia
N Ursulescu, FA Tencariu
Casa Editorială Demiurg, 2006
29*2006
Briquetage and salt cakes: an experimental approach of a prehistoric technique
FA Tencariu, M Alexianu, V Cotiugă, V Vasilache, I Sandu
Journal of Archaeological Science 59, 118-131, 2015
142015
Establishing the archaeo‐metallurgic ornamentation process of an axe from the bronze age by OM, SEM‐EDX, and Micro‐FTIR
IG Sandu, FA Tencariu, DM Vornicu, AV Sandu, A Vornicu, V Vasilache, ...
Microscopy research and technique 77 (11), 918-927, 2014
102014
The salt from the Alghianu beck (Vrancea County, Romania): a multifaceted ethnoarchaeological approach
M Alexianu, FA Tencariu, A Asăndulesei, O Weller, R Brigand, I Sandu, ...
Archaeology of Salt. Approaching an invisible part, Sidestone Press, Leiden …, 2015
92015
Instalații de ardere a ceramicii în civilizațiile pre- și protoistorice de pe teritoriul României
FA Tencariu
82015
Some Thoughts Concerning the Pottery Pyrotechnology in Neolithic and Chalcolithic
FA Tencariu
SIGNA PRAEHISTORICA. Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo …, 2010
72010
Cesium magnetometer survey in the Cucuteni settlement of Fulgeriș-La Trei Cireși, Bacău County, Romania
A Asăndulesei, L Istina, V Cotiugă, FA Tencariu, Ș Caliniuc, R Balaur, ...
Romanian Reports in Physics 64 (3), 878-890, 2012
62012
Pars pro toto—Remote Sensing Data for the Reconstruction of a Rounded Chalcolithic Site from NE Romania: The Case of Ripiceni–Holm Settlement (Cucuteni Culture)
A Asăndulesei, FA Tencariu, IC Nicu
Remote Sensing 12 (5), 887, 2020
52020
Topographic surveys and geophysical investigations in prehistoric settlement from Tăcuta, Dealul Miclea. An integrated GIS based approach
A Asăndulesei, FA Tencariu, SC Enea, D Boghian
Semper fidelis: in honorem magistri Mircea Ignat, Brăila, 65-78, 2013
52013
Conservarea științifică a artefactelor din ceramică
I Sandu, V Vasilache, FA Tencariu, V Cotiugă
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza, 2010
52010
Hoisești, com. Dumești, jud. Iași
N Ursulescu, V Cotiugǎ, F Tencariu, G Bodi, L Chirilǎ, R Kogǎlniceanu, ...
Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, 139-142, 2004
52004
Experiments on pottery manufacture
FA Tencariu
Journal for (Re) construction and Experiment in Archaeology 1, 85-92, 2004
42004
Despre problema construirii locuințelor cucuteniene
N Ursulescu, FA Tencaru, G Bodi
Carpica 32, 5-18, 2003
42003
Ovine pastoralism and mobility systems in Romania
R Brigand, O Weller, FA Tencariu, M Alexianu, A Asăndulesei
Historical Archaeologies of Transhumance across Europe, 2018
32018
Sur le contexte de découverte de la plastique anthropomorphe précucutenienne. Le cas de l’habitat de Isaiia (dép. de Iași)
N Ursulescu, FA Tencariu
Studia Antiqua et Archaeologica, 3-23, 2008
32008
Noi date privind arhitectura locuințelor din cultura Precucuteni, în Ursulescu, N
N Ursulescu, F Tencariu
Dimensiunea europeană a civilizație eneoltice est-carpatice, 131-156, 2007
32007
Aménagements de culte dans filezone de foyers et des fours de la culture Precucuteni
N Ursulescu, FA Tencariu
Memoria Antiquitqtis 23, 129-144, 2004
32004
Experimental (Re) construction and use of a Late Cucuteni-Trypillia kiln
FA Tencariu, S Țerna, D Măriuca Vornicu, F Mățău, A Vornicu-Țerna
Arheologia Moldovei 41, 241-256, 2018
22018
Examining the relation between the shape/manufacture technique and the function of the pottery used for salt-making (briquetages)
FA Tencariu
Studia Antiqua et Archaeologica 24 (2), 139-146, 2018
22018
The ‘Deposition’of a Disc-Butted Bronze Axe Discovered in the Moldavian Plateau, Romania
FA Tencariu, DM Vornicu, A Vornicu, V VASILACHE
Studia Antiqua et Archaeologica 20 (1), 115-132, 2014
22014
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20