Urmăriți
Felix Adrian Tencariu
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Religie și magie la est de Carpați acum 7000 de ani: tezaurul cu obiecte de cult de la Isaiia
N Ursulescu, FA Tencariu
Casa Editorială Demiurg, 2006
35*2006
Briquetage and salt cakes: an experimental approach of a prehistoric technique
FA Tencariu, M Alexianu, V Cotiugă, V Vasilache, I Sandu
Journal of Archaeological Science 59, 118-131, 2015
282015
Establishing the archaeo‐metallurgic ornamentation process of an axe from the bronze age by OM, SEM‐EDX, and Micro‐FTIR
IG Sandu, FA Tencariu, DM Vornicu, AV Sandu, A Vornicu, V Vasilache, ...
Microscopy Research and Technique 77 (11), 918-927, 2014
182014
Instalații de ardere a ceramicii în civilizațiile pre- și protoistorice de pe teritoriul României
FA Tencariu
16*2015
Pars pro toto—Remote Sensing Data for the Reconstruction of a Rounded Chalcolithic Site from NE Romania: The Case of Ripiceni–Holm Settlement (Cucuteni …
A Asăndulesei, FA Tencariu, IC Nicu
Remote sensing 12 (5), 887, 2020
142020
The salt from the Alghianu beck (Vrancea County, Romania): a multifaceted ethnoarchaeological approach
M Alexianu, FA Tencariu, A Asăndulesei, O Weller, R Brigand, I Sandu, ...
Archaeology of salt: Approaching an invisible past, 47-63, 2015
112015
Conservarea științifică a artefactelor din ceramică
I Sandu, V Vasilache, FA Tencariu, V Cotiugă
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza, 2010
82010
Some Thoughts Concerning the Pottery Pyrotechnology in Neolithic and Chalcolithic
FA Tencariu
SIGNA PRAEHISTORICA. Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo …, 2010
72010
Experimental (Re) construction and use of a Late Cucuteni-Trypillia kiln
FA Tencariu, S Țerna, DM Vornicu, F Mățău, A Vornicu-Țerna
Arheologia Moldovei 41, 241-256, 2018
52018
Încercare de reconstituire a evoluției peisajului preistoric în depresiunea Prutului mijlociu, microzona sitului cucutenian de la Ripiceni-Holm, județul Botoșani (partea I)
D Boghian, SC Enea, RG Pîrnău, A Melniciuc, A Asăndulesei, ...
În: ArheoVest, Nr. III:[Simpozion ArheoVest, Ediția a III-a:] In Memoriam …, 2015
52015
Cesium magnetometer survey in the Cucuteni settlement of Fulgeriș-La Trei Cireși, Bacău County, Romania
A Asăndulesei, L Istina, V Cotiugă, FA Tencariu, Ș Caliniuc, R Balaur, ...
Romanian Reports in Physics 64 (3), 878-890, 2012
52012
Scientific Conservation of the Ceramic Artefacts, Al. I
I Sandu, V Vasilache, FA Tencariu, V COTIUGÃ
Cuza” University Publishing House, Iași, 2010
52010
Noi date privind arhitectura locuințelor din cultura Precucuteni, în Ursulescu, N
N Ursulescu, F Tencariu
Dimensiunea europeană a civilizație eneoltice est-carpatice, 131-156, 2007
52007
Aménagements de culte dans filezone de foyers et des fours de la culture Precucuteni
N Ursulescu, FA Tencariu
Memoria Antiquitqtis 23, 129-144, 2004
52004
Hoisești, com. Dumești, jud. Iași
N Ursulescu, V Cotiugǎ, F Tencariu, G Bodi, L Chirilǎ, R Kogǎlniceanu, ...
Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, 139-142, 2004
52004
Experiments on pottery manufacture
FA Tencariu
Journal for (Re) construction and Experiment in Archaeology 1, 85-92, 2004
52004
Ovine pastoralism and mobility systems in Romania: an ethnoarchaeological approach
R Brigand, O Weller, FA Tencariu, M Alexianu, A Asăndulesei
Historical Archaeologies of Transhumance across Europe, 245-263, 2018
42018
Topographic surveys and geophysical investigations in prehistoric settlement from Tăcuta, Dealul Miclea. An integrated GIS based approach
A Asăndulesei, FA Tencariu, SC Enea, D Boghian
Semper fidelis: in honorem magistri Mircea Ignat, Brăila, 65-78, 2013
42013
Study on the Middle Bronze Age Disc-Butted Axe Ornament from Archaeometallurgical Point of View
IG Sandu, V Vasilache, I Sandu, FA Tencariu, AV Sandu
Applied Sciences 11 (21), 9814, 2021
32021
OM, SEM–EDX, and micro‐FTIR analysis of the Bronze Age pottery from the Băile Figa salt production site (Transylvania, Romania)
V Vasilache, V Kavruk, FA Tencariu
Microscopy Research and Technique 83 (6), 604-617, 2020
32020
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20