Follow
Jane Klavan
Jane Klavan
Verified email at ut.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
Cognitive Linguistics: Looking back, looking forward
D Divjak, N Levshina, J Klavan
Cognitive Linguistics 27 (4), 447-463, 2016
782016
The cognitive plausibility of statistical classification models: Comparing textual and behavioral evidence
J Klavan, D Divjak
Folia Linguistica 50 (2), 355-384, 2016
642016
Evidence in linguistics: corpus-linguistic and experimental methods for studying grammatical synonymy
J Klavan
582012
The Use of Multivariate Statistical Classification Models for Predicting Constructional Choice in Spoken, Non-Standard Varieties of Estonian.
J Klavan, ML Pilvik, K Uiboaed
SKY Journal of Linguistics 28, 2015
332015
Are corpus-based predictions mirrored in the preferential choices and ratings of native speakers? Predicting the alternation between the Estonian adessive case and the …
J Klavan, A Veismann
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno …, 2017
222017
Pitting corpus-based classification models against each other: A case study for predicting constructional choice in written Estonian
J Klavan
Corpus Linguistics and Linguistic Theory 16 (2), 363-391, 2020
202020
A multifactorial corpus analysis of grammatical synonymy
J Klavan
Corpus methods for semantics: Quantitative studies in polysemy and synonymy …, 2014
132014
Katselised meetodid tähenduse uurimisel
J Klavan, A Veismann, A Jürine
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno …, 2013
92013
The division of labour between synonymous locative cases and adpositions
J Klavan, K Kesküla, L Ojava
Case, animacy and semantic roles, 111-134, 2011
72011
The alternation between exterior locative cases and postpositions in Estonian web texts
J Klavan
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno …, 2021
52021
The Legal Aspects of Using Data from Linguistic Experiments for Creating Language Resources. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 307, 71-78
J Klavan, A Tavast, A Kelli
42018
Katseline semantika: planeerimine ja teostus
A Jürine, J Klavan, A Veismann
Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat 9, 85-100, 2013
42013
Synonymy in grammar: The Estonian adessive case and the adposition peal ‘on’
J Klavan, K Kesküla, L Ojava
Studies on case, animacy and semantic roles, 113-134, 2011
42011
Eesti keele adessiivi ja kaassõna peal kasutus kahes keelelises katses
J Klavan, K Kesküla, L Ojava
Emakeele Seltsi Aastaraamat 55, 63-86, 2010
42010
Medial region adpositions in English and Estonian: a cognitive grammar perspective
J Klavan
Magistriöö. Käsikiri Tartu Ülikooli inglise keele osakonnas, 2008
42008
Teoreetiline keeleteadus ja kvantitatiivsed meetodid
A Veismann, J Klavan, H Õim
Keel ja Kirjandus 2018 (8), 2018
32018
Kognitiivne keeleteadus arvude rägastikus.–Keel ja Kirjandus, nr 8–9, lk 697− 712
J Klavan
32018
Kognitiivne keeleteadus arvude rägastikus
J Klavan
Keel ja Kirjandus 61 (08-09), 697-712, 2018
22018
The complexity principle and the morphosyntactic alternation between case affixes and postpositions in Estonian
J Klavan, O Schützler
Cognitive Linguistics 34 (2), 297-331, 2023
12023
Eesti keele väliskohakäänete kasutus poolspontaanses kõnes automaatse transkriptsiooni põhjal
J Klavan, T Alumäe, A Tavast
Keel ja Kirjandus, 8-9, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20