Urmăriți
Ireneusz Jaźwiński
Ireneusz Jaźwiński
dr hab. n. ekon., prof. ucz., Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin, Poland
Adresă de e-mail confirmată pe usz.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Przedsiębiorstwo usługowe
red B Filipiak, A Panasiuk, współautor
PWN, 2008
87*2008
Gospodarka a środowisko i ekologia
I Jaźwiński, współautor
CeDeWu, 2021
62*2021
Quantitative Research on Profitability Measures
A Zielińska-Chmielewska, J Kaźmierczyk, I Jaźwiński
Economy and Sociology in Sustainable Agriculture, 2022
32*2022
Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym
I Jaźwiński, współautor
UG, 2007
25*2007
Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów
I Jaźwiński, A Kiernożycka-Sobejko
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2006
232006
Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego
I Jaźwiński
Przegląd Strategiczny, 2011
212011
Europa Regionum t. XXXV
red I Jaźwiński, T Kwarciński
WNUS, 2018
20*2018
Absorpcja i dyfuzja innowacji jako czynnik intensyfikujący rozwój regionalny
I Jaźwiński, współautor
ZN Oeconomicus PTE, 2002
17*2002
Europa Regionum t. XII
red S Flejterski, I Jaźwiński
WNUS, 2010
16*2010
Strategia Rozwoju Szczecina
red D Zarzecki, współautor
WYG, 2011
15*2011
Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej
W Grzywacz, I Jaźwiński
WNUS, 2007
152007
Europa Regionum t. VIII
red S Flejterski, P Wahl, I Jaźwiński
WNUS, 2005
15*2005
Europa Regionum t. XXVI
red I Jaźwiński, T Kwarciński
WNUS, 2018
14*2018
Turystyka religijna
red Z Kroplewski, A Panasiuk, współautor
WNUS, 2010
14*2010
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
I Jaźwiński
Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, 2007
12*2007
Kapitał ludzki w polityce regionalnej
I Jaźwiński
WNUS, 2017
112017
Polityka turystyczna
red A Panasiuk, współautor
US, 2005
112005
Bezpieczeństwo Polski: współczesne wyzwania
red S Wojciechowski, A Potyrała, współautor
Difin, 2014
10*2014
Kierunki polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej
I Jaźwiński
Europa Regionum, 2004
10*2004
Podstawy polityki ekologicznej
I Jaźwiński
CeDeWu, 2007
92007
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20