Follow
Musata Dacia Bocos
Musata Dacia Bocos
Professor of Educational Sciences, Babeș-Bolyai University
Verified email at ubbcluj.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Instruire interactivă
M Bocoş
Repere pentru reflecţie şi acţiune, 2002
1152002
Didactica disciplinelor pedagogice: un cadru constructivist
M Bocoş
Presa Universitară Clujeană, 2007
1122007
Instruirea interactivă
MD Bocoș
MintRight Inc, 2013
1022013
Teoria şi practica cercetării pedagogice
M Bocoş
Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003
982003
Tratat de didactică modernă
M Ionescu, M Bocoş
Editura paralela 45, 369, 2009
972009
Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune
M Bocoş
Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2002
852002
Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
68*2017
Attitude towards teaching profession
D Andronache, M Bocoş, V Bocoş, C Macri
Procedia-Social and Behavioral Sciences 142, 628-632, 2014
642014
Didactica disciplinelor pedagogice
M Bocoş
Un cadru constructivist, 2007
532007
Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice
M Bocoş
Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003
41*2003
Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
39*2017
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
38*2013
Metamodernism–a conceptual foundation
C Baciu, M Bocoş, C Baciu-Urzică
Procedia-Social and Behavioral Sciences 209, 33-38, 2015
312015
A systemic-interactionist model to design a competency-based curriculum
D Andronache, M Bocoş, BC Neculau
Procedia-Social and Behavioral Sciences 180, 715-721, 2015
292015
Dicționar praxiologic de pedagogie
MD Bocoș, R Răduț-Taciu, C Stan
Editura Paralela 45, 221, 2016
282016
The role of learning strategies in the development of the learning-to-learn competency of 11th graders from technical schools
L Peculea, M Bocos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 203, 16-21, 2015
272015
Pedagogie: suporturi pentru formarea profesorilor
C Baciu, M Bocoş, V Chiş
Presa Universitară Clujeană, 2001
272001
Comunicarea şi managementul conflictului
M Bocoş, R Gavra, SD Marcu
Paralela 45, 2008
242008
Fundamentele pedagogiei
M Bocoş, D Jucan
Teoria şi, 2008
222008
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
212013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20