Musata Dacia Bocos
Musata Dacia Bocos
Professor of Educational Sciences, Babeș-Bolyai University
Verified email at ubbcluj.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Instruire interactivă
M Bocoş
Repere pentru reflecţie şi acţiune, 2002
982002
Teoria şi practica cercetării pedagogice
M Bocoş
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003
832003
Didactica disciplinelor pedagogice: un cadru constructivist
M Bocoş
Presa Universitară Clujeană, 2007
752007
Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune
M Bocoş
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002
752002
Tratat de didactică modernă
M Ionescu, M Bocoş
Editura paralela 45, 369, 2009
672009
Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
59*2017
Didactica disciplinelor pedagogice
M Bocoş
Un cadru, 2007
472007
Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
42*2017
Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice
M Bocoş
Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003
38*2003
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
36*2013
Attitude towards teaching profession
D Andronache, M Bocoş, V Bocoş, C Macri
Procedia-Social and Behavioral Sciences 142, 628-632, 2014
342014
Instruirea interactivă
MD Bocoș
MintRight Inc, 2013
332013
Pedagogie: suporturi pentru formarea profesorilor
C Baciu, M Bocoş, V Chiş
Presa Universitară Clujeană, 2001
232001
Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice
MD Bocoș
Iași: Polirom, 2013
182013
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
182013
Teoria şi metodologia instruirii
M Bocoş, D Jucan
Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru …, 2008
182008
The Role of Learning Strategies in the Development of the Learning-to-learn Competency of 11th Graders from Technical Schools
L Peculea, M Bocos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 203, 16-21, 2015
172015
Comunicarea şi managementul conflictului
M Bocoş, R Gavra, SD Marcu
Paralela 45, 2008
172008
Applying the multiple intelligences theory into pedagogical practice. Lessons from the Romanian primary education system
D Stanciu, I Orban, M Bocos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 11, 92-96, 2011
162011
Metamodernism–a conceptual foundation
C Baciu, M Bocoş, C Baciu-Urzică
Procedia-Social and Behavioral Sciences 209, 33-38, 2015
152015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20