Musata Dacia Bocos
Musata Dacia Bocos
Professor of Educational Sciences, Babeș-Bolyai University
Verified email at ubbcluj.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
140*2013
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
1252013
Didactica disciplinelor pedagogice: un cadru constructivist
M Bocoş
Presa Universitară Clujeană, 2007
962007
Teoria şi practica cercetării pedagogice
M Bocoş
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003
952003
Tratat de didactică modernă
M Ionescu, M Bocoş
Editura paralela 45, 369, 2009
842009
Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune
M Bocoş
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002
792002
Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
65*2017
Instruirea interactivă
MD Bocoș
MintRight Inc, 2013
582013
Attitude towards teaching profession
D Andronache, M Bocoş, V Bocoş, C Macri
Procedia-Social and Behavioral Sciences 142, 628-632, 2014
542014
Didactica disciplinelor pedagogice
M Bocoş
Un cadru, 2007
502007
Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
38*2017
Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice
M Bocoş
Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003
37*2003
Metamodernism–A conceptual foundation
C Baciu, M Bocoş, C Baciu-Urzică
Procedia-Social and Behavioral Sciences 209, 33-38, 2015
292015
A systemic-interactionist model to design a competency-based curriculum
D Andronache, M Bocoş, BC Neculau
Procedia-Social and Behavioral Sciences 180, 715-721, 2015
272015
Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice
MD Bocoș
Iași: Editura Polirom, 2013
262013
Comunicarea şi managementul conflictului
M Bocoş, R Gavra, SD Marcu
Paralela 45, 2008
262008
Pedagogie: suporturi pentru formarea profesorilor
C Baciu, M Bocoş, V Chiş
Presa Universitară Clujeană, 2001
262001
The role of learning strategies in the development of the learning-to-learn competency of 11th graders from technical schools
L Peculea, M Bocos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 203, 16-21, 2015
242015
Fundamentele pedagogiei
M Bocoş, D Jucan
Teoria şi, 2008
222008
Applying the multiple intelligences theory into pedagogical practice. Lessons from the Romanian primary education system
D Stanciu, I Orban, M Bocos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 11, 92-96, 2011
202011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20