Urmăriți
Małgorzata Blaszke
Małgorzata Blaszke
Adresă de e-mail confirmată pe zut.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland
P ¦leszyński, M Nowak, P Sudra, M Załęczna, M Blaszke
Land 10 (2), 112, 2021
382021
The role of spatial plans adopted at the local level in the spatial planning systems of central and eastern European countries
M Nowak, AI Petrisor, A Mitrea, KF Kovács, G Lukstina, E Jürgenson, ...
Land 11 (9), 1599, 2022
322022
Investments in renewable energy sources in the concepts of local spatial policy: The case of Poland
M Blaszke, M Nowak, P ¦leszyński, B Mickiewicz
Energies 14 (23), 7902, 2021
202021
Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland
P ¦leszyński, M Nowak, M Blaszke
TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment 13 (3), 427-444, 2020
172020
Spatial Management Systems in Ghana and Poland-Comparison of Solutions and Selected Problems.
M Nowak, D Gagakuma, M Blaszke
World of Real Estate Journal/Swiat Nieruchomosci 111, 2020
72020
Selected Characteristics of Municipalities as Determinants of Enactment in Municipal Spatial Plans for Renewable Energy Sources—The Case of Poland
M Blaszke, I Fory¶, MJ Nowak, B Mickiewicz
Energies 15 (19), 7274, 2022
62022
Spółdzielnie mieszkaniowe jako deweloperzy na rynku nieruchomo¶ci
T Skotarczak, M Blaszke
Studia i Prace WNEiZ US 45, 439-450, 2016
62016
Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju
P ¦leszyński, MJ Nowak, P Legutko-Kobus, A Hołuj, P Lityński, ...
Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2021
52021
The role of administrative courts in shaping the content of local spatial development plans in Poland
I Fory¶, M Blaszke
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
52021
The COVID-19 pandemic and the directions of changes in the Polish spatial management system
M Nowak, M Blaszke
Organizacja i Zarz±dzanie: kwartalnik naukowy, 2020
52020
Rynek nieruchomo¶ci rolnych na obszarach chronionych
M Blaszke
Studia i Prace WNEiZ US, 99-112, 2018
52018
Investments in Renewable Energy Sources in the Concepts of Local Spatial Policy: The Case of Poland. Energies 2021, 14, 7902
M Blaszke, M Nowak, P ¦leszyński, B Mickiewicz
5
Ratio of biologically vital area in local spatial plans as an instrument of green infrastructure creation in single-and multi-family residential in small and medium-sized towns …
B Szulczewska, M Blaszke, R Giedych, E Wójcik-Gront, P Legutko-Kobus, ...
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie 50, 2022
42022
The applicability of the gini coefficient for analyses of real estate prices
J Brzezicka, M Gross, K Kobylińska
World of Real Estate Journal 1 (111), 4-15, 2020
42020
Korzystanie z nieruchomo¶ci rolnych na obszarach chronionych w ocenie użytkowników tych nieruchomo¶ci
M Blaszke
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46-58, 2018
42018
Spatial planning at the national level: comparison of legal and strategic instruments in a case study of Belarus, Ukraine, and Poland
M Nowak, V Pantyley, M Blaszke, L Fakeyeva, R Lozynskyy, AI Petrisor
Land 12 (7), 1364, 2023
32023
Prawno-urbanistyczne problemy sporz±dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontek¶cie ochrony dziedzictwa kulturowego (lata 2017-2019)
M Blaszke, P ¦leszyński, M Nowak
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 7-28, 2021
32021
Przeznaczenie i renta planistyczna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
J Kiełducki, M Blaszke
World of Real Estate Journal/Swiat Nieruchomosci 107, 2019
32019
Lokalne standardy urbanistyczne a zagadnienie niesprawno¶ci władz publicznych.
MJ Nowak, M Blaszke
World of Real Estate Journal/Swiat Nieruchomosci 107, 2019
32019
Public purpose investments in voivodeship spatial development plans as an expression of regional spatial policy
M Blaszke, I R±cka, M Nowak, O Buzu
¦wiat Nieruchomo¶ci 4, 110, 2019
22019
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20