Follow
Elżbieta Kaczmarska
Elżbieta Kaczmarska
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Między znaczeniem leksykalnym a walencją–próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego
E Kaczmarska, A Rosen
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 2013
222013
Syntactico-semantic analysis of arguments as a method for establishing equivalents of Czech and Polish verbs expressing mental states
E Kaczmarska, A Rosen, J Hana, B Hladkį
Prace Filologiczne 67, 151-174, 2015
112015
Praktyczny przewodnik po korpusie równoległym InterCorp
E Kaczmarska, A Rosen
W: Milena Hebal-Jezierska (red.): Praktyczny przewodnik po korpusach języków …, 2014
112014
Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach
E Kaczmarska, A Rosen
Polonica, 53-66, 2014
92014
Czeskie czasowniki oznaczające stany psychiczne–sposoby ustalania polskich ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego InterCorp
E Kaczmarska
W: Anna Stolarczyk-Gębiak, Marta Woźnicka (red.): Zbliżenia. Językoznawstwo …, 2014
82014
Czeski czasownik zdįt se w przekładzie na język polski (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp)
E Kaczmarska
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 247-261, 2012
82012
Zdrobnienia jako element kultury i pułapka glottodydaktyczna. Czeskie i polskie deminutiva w ujęciu konfrontatywnym na podstawie badań korpusowych
A Rosen, E Kaczmarska, S Škodovį
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości. Warszawa: Wydział Polonistyki …, 2014
72014
W poszukiwaniu znaczenia czasownikow wyrażających stany psychiczne. Analiza czeskich czasowników i ich polskich ekwiwalentów–proba implementacji wybranych teorii …
E Kaczmarska
Prace Filologiczne, 131-150, 2015
62015
Badanie struktury walencyjnej czeskich i polskich predykatów posiadających pozycję Experiencera
E Kaczmarska
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 37 (177-187), 2001
62001
Niedosłowności w dialogu czesko-polskim
E Kaczmarska, A Rosen, UK w Pradze
W: Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski, Władysław …, 2016
52016
Between the devil and the deep blue sea or between users’ needs and the compilers’ powers: An analysis of the Czech-Polish part of the parallel corpus InterCorp
M Hebal-Jezierska, E Kaczmarska, A Rosen
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2016
32016
Mķt rįd czy milovat? O czeskiej miłości po polsku
E Kaczmarska
W: K. Waszakowa, M. Falkowska (red.), Pojęcia zapisane w języku, 139-156, 2015
32015
Jak najķt optimįlnķ překlad polysémnķch sloves - porovnįnķ metod formįlnķ analżzy paralelnķch textů
E Kaczmarska, A Rosen
ČASOPIS PRO MODERNĶ FILOLOGII 97, 157–168, 2015
22015
Searching for equivalents on the basis of Czech – Polish parallel corpus (the case of the verb „zdįt se“)
E Kaczmarska
Време и история в славянските езици, литератури и култури. Езикознание, 238-245, 2012
22012
Walencja w przekładzie–stracona czy zachowana?
E Kaczmarska
Prace Filologiczne, 115-132, 2018
12018
Czeskie jednostki wyrażające współczucie oraz ich polskie ekwiwalenty. Analiza na podstawie korpusu paralelnego Intercorp
E Kaczmarska
Prace Filologiczne, 225-249, 2017
12017
Corpus-based Analysis of Czech Units Expressing Mental States and Their Polish Equivalents. Identification of Meaning and Establishing Polish Equivalents Referring to Different …
E Kaczmarska
Practical Applications of Language Corpora, 44, 2014
12014
Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užitķ v tzv. žįkovském mezijazyce
S Škodovį, E Kaczmarska, A Rosen
Slavica Wratislaviensia 165, 357-368, 2017
2017
O dwóch czeskich jednostkach leksykalnych będących wykładnikami negatywnych stanów emocjonalnych i ich polskich ekwiwalentach. Analiza na materiale z korpusu paralelnego InterCorp
E Kaczmarska
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2016
2016
Czeskie jednostki wyrażające stany emocjonalne i ich polskie ekwiwalenty: zdįt se, toužit, bżt lķto, mķt rįd, milovat, zįvidět, žįrlit. Analiza na materiale z korpusu …
E Kaczmarska
Conference: Zebranie Zakładu Języków i Kultur Słowiańskich, Instytut …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20