Urmăriți
Konrad Czapiewski
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Between words: A generational discussion about farming knowledge sources
M Wójcik, P Jeziorska-Biel, K Czapiewski
Journal of Rural Studies 67, 130-141, 2019
922019
Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich
J Bański, K Czapiewski
IGiPZ PAN, 2008
67*2008
In the starting blocks for smart agriculture: The internet as a source of knowledge in transitional agriculture
K Janc, K Czapiewski, M Wójcik
NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences 90, 100309, 2019
662019
Urban regions shifting to circular economy: Understanding challenges for new ways of governance
A Obersteg, A Arlati, A Acke, G Berruti, K Czapiewski, M Dąbrowski, ...
Urban Planning 4 (3), 19-31, 2019
602019
Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
K Czapiewski
PTG, IGiPZ PAN, 2010
602010
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013
53*2013
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Ministry of Infrastructure and Development, 2013
442013
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
412010
Wiejskie obszary funkcjonalne–próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic
M MAZUR, J BAŃSKI, K CZAPIEWSKI, P ŚLESZYŃSKI
Studia Obszarów Wiejskich 37, 7-36, 2015
382015
The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences
Z Floriańczyk, K Janc, K Czapiewski
Geographia Polonica 85 (1), 45-56, 2012
372012
Atlas rolnictwa Polski: Atlas of Polish agriculture
J Bański, M Mazur, K Czapiewski, D Świątek, B Głębocki, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2010
352010
The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland
K Czapiewski, J Bański, M Górczyńska
European Countryside 8 (4), 413-426, 2016
322016
Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw–kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
J Bański, M Bednarek-Szczepańska, K Czapiewski
PTG, IGiPZ PAN, 2009
262009
Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin
K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich 5, 57-73, 2004
262004
Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza
K Czapiewski, K Janc
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 11, 129 s., 2013
242013
Atlas obszarów wiejskich w Polsce
J Bański, K Czapiewski, M Ferenc, M Konopski, M Mazur, T Ryger
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława …, 2016
232016
Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
K Janc, K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich 8, 69-84, 2005
222005
Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza-ujęcie przestrzenne
KŁ Czapiewski, R Kulikowski, J Bański, M Bednarek-Szczepańska, ...
Studia Obszarów Wiejskich 30, 2012
212012
Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej
P Śleszyński, K Czapiewski
212011
Accessibility to education and its impact on regional development in Poland
K Czapiewski, K Janc
Territorial development, cohesion and spatial planning. Knowledge and policy …, 2011
21*2011
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20