Witold Chmielarz
Witold Chmielarz
Profesor ekonomii, Uniwersytet Warszawski
Adresă de e-mail confirmată pe wz.uw.edu.pl
TitluCitat deAnul
Systemy biznesu elektronicznego
W Chmielarz
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2007
1112007
Systemy elektronicznej bankowo¶ci
W Chmielarz
Difin, 2005
662005
Kompleksowe metody ewaluacji jako¶ci serwisów internetowych
W Chmielarz, O Szumski, M Zborowski
Wydawnictwo Wydziału Zarz±dzania UW, Warszawa, 2011
46*2011
Systemy informatyczne wspomagaj±ce zarz±dzanie: aspekt modelowy w budowie systemów
W Chmielarz
Elipsa, 1996
451996
Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej
W Chmielarz
Wydaw. Naukowe Wydziału Zarz±dzania, 2001
392001
Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemĂłw wspomagajÄ… cych zarzÄ… dzanie
W Chmielarz
Wydawnictwa Naukowe WZ UW, 2000
382000
Systemy elektronicznej bankowo¶ci i cyfrowej płatno¶ci
W Chmielarz
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 1999
321999
Study of smartphones usage from the customer's point of view
W Chmielarz
Procedia Computer Science 65, 1085-1094, 2015
222015
Zarz±dzanie projektami@ rozwój systemów informatycznych zarz±dzania
W Chmielarz
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz±dzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
162013
Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego
W Chmielarz
Innowacje w zarz±dzaniu i inżynierii produkcji 2, 234-245, 2015
132015
Methodological aspects of the evaluation of individual e-banking services for selected banks in Poland
W Chmielarz
Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments …, 2010
122010
Ocena użyteczno¶ci internetowych witryn sklepów komputerowych
W Chmielarz
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz±dzania Wiedz± 13, 17-24, 2008
122008
Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarz±dzania
A Adamczyk, W Chmielarz
Wydawnictwo WSE-I, Warszawa, 2005
112005
Mobilne aspekty technologii Informacyjnych
W Chmielarz
Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarz±dzania UW, Warszawa, 2016
102016
Kryteria wyboru metod zarz±dzania projektami informatycznymi
W Chmielarz
Problemy Zarz±dzania, 25-40, 2012
102012
Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence
C Olszak, W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys, O Szumski
Zastosowania systemów informatycznych zarz±dzania, 85-96, 2011
102011
Metody oceny witryn banków internetowych w zakresie obsługi klienta indywidualnego
W Chmielarz
Rachunkowo¶æ bankowa, 40, 2008
102008
Modele efektywnych zastosowaĆ „elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej
W Chmielarz
WyĆ„sza SzkoĆ ‚a Ekonomiczno-Informatyczna, 2007
102007
Conversion method in comparative analysis of e-banking services in Poland
W Chmielarz, M Zborowski
International Conference on Business Informatics Research, 227-240, 2013
92013
Stadium rozwoju systemów e-administracji w Polsce
W Chmielarz
Materiały konferencyjne,[w:] Technologie wiedzy w Zarz±dzaniu Publicznym, AE …, 2007
92007
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20