Witold Chmielarz
Title
Cited by
Cited by
Year
Systemy biznesu elektronicznego
W Chmielarz
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2007
124*2007
Systemy elektronicznej bankowości
W Chmielarz
Difin, 2005
722005
Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych
W Chmielarz, O Szumski, M Zborowski
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2011
60*2011
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie: aspekt modelowy w budowie systemów
W Chmielarz
Elipsa, 1996
551996
Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej
W Chmielarz
Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania, 2001
432001
Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemĂłw wspomagajÄ… cych zarzÄ… dzanie
W Chmielarz
Wydawnictwa Naukowe WZ UW, 2000
432000
Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności
W Chmielarz
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 1999
371999
Study of smartphones usage from the customer's point of view
W Chmielarz
Procedia Computer Science 65, 1085-1094, 2015
302015
Zarządzanie projektami@ rozwój systemów informatycznych zarządzania
W Chmielarz
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
262013
Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego
W Chmielarz
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 234-245, 2015
192015
Analysis of e-banking websites’ quality with the application of the topsis method–a practical study
W Chmielarz, M Zborowski
Procedia computer science 126, 1964-1976, 2018
172018
Mobilne aspekty technologii Informacyjnych
W Chmielarz
Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2016
172016
Methodological aspects of the evaluation of individual e-banking services for selected banks in Poland
W Chmielarz
Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments …, 2010
162010
Information Technology Project Management
W Chmielarz
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Dom Wydawniczy Elipsa, 2015
152015
Conversion method in comparative analysis of e-banking services in Poland
W Chmielarz, M Zborowski
International Conference on Business Informatics Research, 227-240, 2013
152013
Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi
W Chmielarz
Problemy Zarządzania, 25-40, 2012
152012
Comparative analysis of electronic banking websites in Poland in 2014 and 2015
W Chmielarz, M Zborowski
Information Technology for Management, 147-161, 2016
132016
Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence
C Olszak, W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys, O Szumski
Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, 85-96, 2011
132011
On analysis of e-banking websites quality–comet application
W Chmielarz, M Zborowski
Procedia Computer Science 126, 2137-2152, 2018
122018
Ocena użyteczności internetowych witryn sklepów komputerowych
W Chmielarz
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 13, 17-24, 2008
122008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20