Follow
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski
Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography, Poland
Verified email at gik.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Accuracy Assessment of Point Clouds from LiDAR and Dense Image Matching Acquired Using the UAV Platform for DTM Creation
A Salach, K Bakuła, M Pilarska, W Ostrowski, K Górski, Z Kurczyński
ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (9), 342, 2018
852018
The potential of light laser scanners developed for unmanned aerial vehicles–the review and accuracy
M Pilarska, W Ostrowski, K Bakuła, K Górski, Z Kurczyński
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
442016
Orientation of oblique airborne image sets-experiences from the ISPRS/EUROSDR benchmark on multi-platform photogrammetry
M Gerke, F Nex, F Remondino, K Jacobsen, J Kremer, W Karel, H Huf, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
322016
Evaluation of the accuracy of lidar data acquired using a UAS for levee monitoring: preliminary results
K Bakuła, A Salach, D Zelaya Wziątek, W Ostrowski, K Górski, ...
International Journal of Remote Sensing 38 (8-10), 2921-2937, 2017
252017
Possibilities for using Lidar and photogrammetric data obtained with an unmanned aerial vehicle for levee monitoring
K Bakuła, W Ostrowski, M Szender, W Plutecki, A Salach, K Górski
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
192016
BUDGET UAV SYSTEMS FOR THE PROSPECTION OF SMALL-AND MEDIUM-SCALE ARCHAEOLOGICAL SITES.
W Ostrowski, K Hanus
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
172016
Development of virtual reality application for cultural heritage visualization from multi-source 3D data
K Choromański, J Łobodecki, K Puchała, W Ostrowski
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci, 261-267, 2019
142019
ANALYSIS OF 3D BUILDING MODELS ACCURACY BASED ON THE AIRBORNE LASER SCANNING POINT CLOUDS.
W Ostrowski, M Pilarska, J Charyton, K Bakuła
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2018
142018
The Possibility of Using Images Obtained from the Uas in Cadastral Works
Z Kurczynski, K Bakula, M Karabin, M Kowalczyk, JS Markiewicz, ...
ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and …, 2016
142016
Accuracy of Measurements in Oblique Aerial Images for Urban Environment
W Ostrowski
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
142016
Mapping Succession in Non-Forest Habitats by Means of Remote Sensing: Is the Data Acquisition Time Critical for Species Discrimination?
K Osińska-Skotak, A Radecka, H Piórkowski, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (22), 2629, 2019
132019
Zastosowanie cyfrowej kamery niemetrycznej w fotogrametrii lotniczej na wybranych przykładach
K Bakuła, W Ostrowski
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 24, 2012
13*2012
Geometrical Matching of SAR and Optical Images Utilizing ASIFT Features for SAR-based Navigation Aided Systems
J Markiewicz, K Abratkiewicz, A Gromek, W Ostrowski, P Samczyński, ...
Sensors 19 (24), 5500, 2019
112019
Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS
K Bakuła, W Ostrowski, R Zapłata
Folia Praehistorica Posnaniensia, 2014
112014
Comparison of the laser scanning solutions for the unmanned aerial vehicles
W Ostrowski, K Górski, M Pilarska, A Salach, K Bakuła
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 29, 2017
102017
Evaluation of Rapeseed Winter Crop Damage Using UAV-Based Multispectral Imagery
Ł Jełowicki, K Sosnowicz, W Ostrowski, K Osińska-Skotak, K Bakuła
Remote Sensing 12 (16), 2618, 2020
82020
Towards Efficiency of Oblique Images Orientation
W Ostrowski, K Bakuła
ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and …, 2016
72016
EVALUATION AND CALIBRATION OF FIXED-WING UAV MOBILE MAPPING SYSTEM EQUIPPED WITH LIDAR AND OPTICAL SENSORS.
K Bakuła, W Ostrowski, M Pilarska, M Szender, Z Kurczyński
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2018
62018
Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego w metodyce badawczej zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce
D Zawieska, W Ostrowski, M Antoszewski
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 25, 303--314, 2013
62013
Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP
K Bakuła, W Ostrowski, R Zapłata, Z Kurczyński, B Kraszewski, ...
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20