Follow
Piotr Lityński
Title
Cited by
Cited by
Year
Urban sprawl costs: The valuation of households’ losses in Poland
P Lityński, A Hołuj
Journal of Settlements and Spatial Planning 8 (1), 11-35, 2017
362017
The correlation between urban sprawl and the local economy in Poland
P Lityński
Urbani izziv 27 (2), 86-96, 2016
252016
Urban sprawl risk delimitation: The concept for spatial planning policy in Poland
P Lityński, A Hołuj
Sustainability 12 (7), 2637, 2020
182020
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych
P Lityński
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2019
122019
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich
P Lityński, A Hołuj
Studia KPZK 182, 2018
112018
The intensity of urban sprawl in Poland
P Lityński
ISPRS International Journal of Geo-Information 10 (2), 95, 2021
102021
Profi l gospodarstw domowych generujących zjawiskourban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego ObszaruMetropolitalnego/The Profi le of Households Generating Urban …
P Lityński, A Hołuj
Studia KPZK, 2015
102015
Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl: A Multidimensional Approach in Poland
HA Lityński P.
The Legal, Administrative and Managing Framework for Spatial Policy …, 2021
72021
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities
P Litynski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
72015
Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl: Potential for Poland
A Hołuj, M Ilba, P Lityński, K Majewski, M Semczuk, P Serafin
Energies 14 (24), 8576, 2021
52021
Polish urban sprawl. An economic perspective
P Lityński, A Hołuj, V Zotic
Journal of Settlements and Spatial Planning 6 (2), 95-105, 2015
52015
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej
P Lityński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2014
52014
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland
P Litynski
Studia Regionalia of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning …, 2015
4*2015
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym,[w:] Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
A Hołuj, P Lityński
Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, A. Noworól, A …, 2016
32016
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl
P Lityński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2015
32015
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingnes To Pay for Amenities: Empirical Research in Cracow City, Poland
P Litynski
Journal of Urban and Regional Analysis 7 (1), 21, 2015
22015
The conceptualization of the costs projections of metropolis’ space dysfunctionality
P Lityński
Journal of Economics & Management 34, 128-146, 2018
12018
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenia budżetowe gmin Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
P Lityński
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 373-381, 2017
12017
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej
P Lityński
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 133-139, 2016
12016
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych. Przykład Krakowa i okolic
P Lityński
Ekonomia i Środowisko, 94-111, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20