Urmăriți
Sławomir Goliszek
Sławomir Goliszek
Alte numeSlawomir Goliszek, Sławek Goliszek
Adresă de e-mail confirmată pe twarda.pan.pl - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The impact of temporal resolution on public transport accessibility measurement: Review and case study in Poland
M Stępniak, JP Pritchard, KT Geurs, S Goliszek
Journal of transport geography 75, 8-24, 2019
1072019
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
104*2013
Spatio-temporal variation of accessibility by public transport—the equity perspective
M Stępniak, S Goliszek
The rise of big spatial data, 241-261, 2017
80*2017
Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC): Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC)
P Rosik, W Pomianowski, S Goliszek, M Stępniak, K Kowalczyk, R Guzik, ...
IGiPZ PAN, 2017
552017
Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce
M Stępniak, R Wiśniewski, S Goliszek, S Marcińczak
IGiPZ PAN, 2017
422017
Evaluation and Monitoring of Accessibility Changes in Poland Using the MAI Indicator
P Rosik, T Komornicki, M Stepniak, P Sleszynski, P Goliszek, ...
IGSO PAS, MED: Warsaw, Poland, 2018
36*2018
Regional dispersion of potential accessibility quotient at the intra-European and intranational level. Core-periphery pattern, discontinuity belts and distance decay tornado effect
P Rosik, W Pomianowski, T Komornicki, S Goliszek, B Szejgiec-Kolenda, ...
Journal of Transport Geography 82, 102554, 2020
322020
The use of general transit feed specification (GTFS) application to identify deviations in the operation of public transport at morning peak hours on the example of Szczecin
S Goliszek, M Połom
Europa XXI 31, 51-60, 2016
292016
Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych
T Komornicki, R Wiśniewski, J Baranowski, K Błażejczyk, M Degórski, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława …, 2015
232015
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce: uwarunkowania na poziomie gminnym= Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland-the municipality …
P Rosik, T Komornicki, S Goliszek, P Śleszyński, A Szarata, ...
IGiPZ PAN, 2018
19*2018
Space-time variation of accessibility to jobs by public transport–a case study of Szczecin
S Goliszek
Europa XXI 33, 49-66, 2017
172017
The effect of border closure on road potential accessibility in the regions of the EU-27. The case of the COVID-19 pandemic
P Rosik, T Komornicki, P Duma, S Goliszek
Transport Policy 126, 188-198, 2022
152022
Potential and cumulative accessibility of workplaces by public transport in Szczecin
S Goliszek, M Połom, P Duma
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 133-146, 2020
132020
GIS tools and programming languages for creating models of public and private transport potential accessibility in Szczecin, Poland
S Goliszek
Journal of Geographical Systems 23 (1), 115-137, 2021
122021
Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni
S Goliszek
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 20 (1), 36-49, 2017
122017
Porówanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007–2013
S GolISZek, M Połom
Transport Miejski i Regionalny, 16--27, 2016
122016
Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020
S GoliSzeK
Transport Miejski i Regionalny, 15-21, 2014
122014
Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014–2020
S GOLiSZeK
Transport Miejski i Regionalny, 30--36, 2014
122014
Public transport accessibility to upper secondary schools measured by the potential quotient: The case of Kraków
P Rosik, S Puławska-Obiedowska, S Goliszek
Moravian Geographical Reports 29 (1), 15-26, 2021
112021
Studia nad obszarami problemowymi w Polsce
T Śleszyński, M Herbst, TW Komornicki, R Wiśniewski, J Bański, W Biedka, ...
Polska Akademia Nauk, 2020
102020
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20