Laura Roxana Grunberg
Laura Roxana Grunberg
University of Bucharest, Department of Sociology, Faculty of Sociology and Social Work
Verified email at unibuc.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions
L Vlăsceanu, L Grünberg, D Pârlea
UNESCO-CEPES, Papers on Higher Educations, ISBN 92-9069-178-6 http://www …, 2004
5552004
Women’s NGOs in Romania
L Grunberg
Reproducing Gender: Politics, publics and everyday life after Socialism, 307-336, 2000
732000
Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions. Bucharest
L Vlasceanu, L Grunberg, D Parlea
Romania: UNESCO-CEPES, 2004
402004
Quality Assurance and Accreditation.
L Vlasceanu, L Grunberg, Parlea D.
Quality Assurance and Accreditation, 2007
36*2007
From Gender Studies to gender IN studies: Case studies on gender-inclusive curriculum in higher education
L Grunberg, coord.
UNESCO-CEPES, 2011
252011
Lexicon Feminist
M Miroiu, DO coord., GL coautor
Bucuresti:Polirom, 2002
202002
ONG-izarea feminismului in Romania. Eşecul unui succes
LR Grünberg
AnALize: Revista de studii feministe, 14, 2000
20*2000
(R)evoluţii în sociologia feministă
L Grunberg
Editura Polirom, Iaşi, 2003
172003
From gender studies to gender IN studies and beyond
L Grünberg
From gender studies to gender IN studies: Case studies on gender-inclusive …, 2011
122011
BiONGrafie: AnA, istoria trăită a unui ONG de femei
L Grünberg
Polirom, 2008
112008
Quality Assurance and Accreditation: A glossary of basic terms and definitions (Bucharest, UNESCO-CEPES)
L Vlăsceanu, L Grünberg, D Pârlea
Papers on Higher Education, www. cepes. ro/publications/Default. htm 11, 2004
112004
Gen si societate
L Grunberg, M Miroiu
Ghid de inifiere. Bucureçti: Alternative, 1997
11*1997
Stereotipuri de gen in educatie. Cazul unor manuale de ciclu primar
L Grunberg
Revista Cercetari Sociale 4, 123-129, 1996
11*1996
Cartea neagră a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în România
I Borza, L Grünberg, T Vacarescu
AnA, 2006
102006
Mass media despre sexe
L Grunberg
92005
Access to Gender-Sensitive Higher Education in Eastern and Central Europe: Reflections on the CEPES Project" Good Practice in Promoting Gender Equality in Higher Education".
L Grunberg
European Education 36 (4), 54-69, 2005
92005
Gen și educație
L Grunberg, M Miroiu
București: Alternative, 1997
9*1997
Osiguranje kvalitete i akreditacija: Riječnik temeljnih pojmova i definicija
L Vlăsceanu, L Grünberg, D Pârlea
Zagreb: Educa 71, 2004
82004
Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions (Bucharest, UNESCO-CEPES) Papers on Higher Education, ISBN 92-9069-178-6
L Vlăsceanu, L Grünberg, D Pârlea
72007
Cartea neagra a egalitatii de sanse între femei si barbati în România
I Borza, L Grünberg, TE Vacarescu
Bucuresti: AnA, 2006
72006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20