Alexandru-Ionuț Chiuță
Alexandru-Ionuț Chiuță
Adresă de e-mail confirmată pe upb.ro - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Theoretical postulation of PLC channel model
A CHIUȚĂ, N SECĂREANU
Parameters 2, 2, 2009
52009
Sisteme de achiziție și transmiterea datelor
I Chiuță, AI Chiuță
Editura ICPE, București, 1999
2*1999
MODELE DE CIRCUIT PENTRU REȚEAUA DE JOASĂ TENSIUNE UTILIZATE PENTRU TRANSMISIA DE SEMNALE
AI CHIUȚĂ, MO POPESCU
SNET 2004, 2004
12004
Types of meta-communicative addressing in the relationship of creative training Professor–Students in technical sciences
SM Bădulescu, AI Chiuță
2017
Infrastructura critică a orașului Mioveni rezilientă la schimbări climatice. Vulnerabilități la schimbările climatice de mediu
D Boțoagă, I Chiuță, A Chiuță, A Nicolae
Sesiunea stiințifică de primavară AOSR, Mioveni, 27-28 mai 2016, 2016
2016
Making an automated control system Robocop
I Chiuță, GA Petică, CC Petică, AI Chiuță
2015
Performanțele rețelelor electrice, calcule și analize / Performance calculation and analyses of electrical networks
CC Petică, AI Chiuță, I Chiuță
Sesiunea științifică de primăvară a AOSR, 2014
2014
Energie Eoliană - Parte a Sistemului Energetic Național
CC Petică, AI Chiuță, I Chiuță
2014
Sisteme fotovoltaice pentru producere de energie electrică din surse regenerabile
AI Chiuță, I Chiuță, CC Petică, MȘ Sindile
2014
Canale de comunicații prin rețeaua electrică
AI Chiuță, MO Popescu, CC Petică
Sesiunea științifică de primăvară a AOSR, 2014
2014
Impactul câmpului electromagnetic a liniilor electrice asupra populației din orașul Mioveni
IN Chiuță, A Costache, P Cătălina, M Sindile, AI Chiuță, D Boțoagă
Seminarul Internațional "Protecția Infrastructurilor Critice din sectoarele …, 2013
2013
Comunicația prin linia de alimentare cu electricitate
MO Popescu, AI Chiuță, C Damian
Impactul Acquis-ului comunitar asupra echipamentelor și tehnologiilor de …, 2012
2012
Modelarea comunicațiilor prin curenți purtători pe liniile de tensiune
AI Chiuță
Sesiunea științifică de toamnă AOSR: Universul Științei, 2011
2011
Educația – Componentă esențială a Politicii de Mediu a Comisiilor Academiei Oamenilor de Știință din România
AI Chiuță, IN Chiuță, LM Sima
Buletinul AGIR 16 (3), 47-49, 2011
2011
Modelarea prin cuadripoli a liniilor electrice de joasă tensiune la frecvențe înalte
DB Alexandru Ionuț CHIUȚĂ, Nicoleta-Doriana SECĂREANU
Sesiunea științifică de toamnă 2010 a Academiei Oamenilor de Știință din …, 2010
2010
Perturbatii in reteaua de alimentare a sistemului de metrou
AI Chiuta, ND Secăreanu, MA Roncea
Masa rotundă "Infrastructura critica", CIEM 2009, Bucuresti, 13 noiembrie 2009, 2009
2009
Transmission des données en utilisant le réseau électrique – analyse d'un modèle à quadripols
AI Chiuță, MO Popescu
SIELMEN 2009, Iași, 8-9 octombrie 2009, 2009
2009
Managementul Sistemelor de comunicații prin curenți purtători prin rețelele de joasă tensiune
AI Chiuță, C Stancu
Sesiunea stiintifica de primavara AOSR, sectiunea II, Targoviste, 28-29 …, 2009
2009
Strategii de recepționare pentru comunicații prin rețeaua electrică de joasă tensiune
AI Chiuta, MO Popescu
SICEM 2009, 2009
2009
POWER LINE COMMUNICATION (PLC) OVERVIEW
AI CHIUȚA, C STANCU
2009
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20