SILVIU CONSTANTIN Mihaila
SILVIU CONSTANTIN Mihaila
Lector universitar doctor (University Lecturer, Ph.D), Bucharest University of Economic Studies, Romania
Adresă de e-mail confirmată pe rei.ase.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Predarea timpului prezent studenților străini din anul pregătitor de limba română. Delimitări teoretice și didactice
S Mihăilă
Orientări și perspective în cercetarea disciplinară 1, 50-63, 2018
2018
Grupaj de poezii: Oglinda lui Narcis, Eclipsa, Deșert polar, Curcubeu
S Mihăilă
Neuma, 21, 2018
2018
Trepte ale ființei. De la Zoe Dumitrescu-Bușulenga la Maica Benedicta. Căutând sensul lumii
S Mihăilă
Educația din perspectiva valorilor 13, 208-212, 2018
2018
CULTURĂ NAȚIONALĂ VS. CULTURĂ UNIVERSALĂ ÎN PUBLICISTICA ZOEI DUMITRESCU-BUȘULENGA
S MIHĂILĂ
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 19 (2), 21-36, 2018
2018
ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA ȘI LUMEA REVISTELOR CULTURALE
S MIHĂILĂ
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 19 (1), 127-141, 2018
2018
Valori și interferențe muzical-culturale în viața și opera scriitorilor români
S Mihăilă
Educația din perspectiva valorilor 11, 192-196, 2017
2017
VOCAȚIA INTERDISCIPLINARITĂȚII LA ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA. DESTINUL IMPLACABIL AL ARTISTULUI ÎN „SURORILE BRONTË” ȘI „ȘTEFAN LUCHIAN”
S Mihăilă
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 18 (1), 199-206, 2017
2017
ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA ȘI RELAȚIILE IDENTITARE ALE IMAGINARULUI RELIGIOS ÎN OPERA LUI MIHAI EMINESCU
M SILVIU
Incursiuni în imaginar 1 (8), 211-231, 2017
2017
,,Intimitatea” poeziei - între autoscopie și accederea la sensul lumii
S Mihăilă
Prefață la volumul de versuri ,,Intimele” de Ioan Adrian Popa, Alba Iulia …, 2017
2017
Zoe Dumitrescu-Bușulenga despre popasul lui Mihai Eminescu la Blaj
S Mihăilă
Astra Blăjeană, 1-2, 2017
2017
Grupaj de poeme: Doi acrobați” și ,,În zori”
S Mihăilă
Discobolul, 95-96, 2017
2017
Dialectica ,,vedere-viziune” în confluențe (pre)moderne la Ioana Em. Petrescu / ”Sight – Vision” Dialectics in (Pre)modern Confluences at Ioana Em. Petrescu
S Mihăilă
Colocviul național ,,Portretul teoreticianului literar sub comunism …, 2016
2016
Universuri (diz)armonice la Mihai Eminescu. Viziuni exegetice comparatiste
S Mihăilă
,,Mit, muzică, ritual. Abordări din perspectiva literaturii comparate”, 179-192, 2016
2016
Ioana Em. Petrescu, citindu-l pe Eminescu. Note, arhive, documente. Ediția a 2-a, revizuită și adăugită. Prefață de Ioana Bot, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană & Editura Eikon
S Mihăilă
2016
Zoe Dumitrescu-Bușulenga în conștiința critică a contemporanilor. Ediție îngrijită, studiu introductiv, notă asupra ediției, note și addenda de Silviu Mihăilă, București …
S Mihăilă
2016
Despre adnotările Ioanei Em. Petrescu
S Mihăilă
LaPunkt, disponibil exclusiv online, 2015
2015
Drumul spre sine
S Mihăilă
Prefață la volumul ,,Poteca dintre poteci” de Vasile Grozav, Alba Iulia …, 2015
2015
Singurătatea ca panaceu ontologic
S Mihăilă
Prefață la volumul bilingv de versuri ,,Printre priviri de nuferi” de Sonia …, 2015
2015
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, spirit renascentist și paideic
S Mihăilă
,,Educația din perspectiva valorilor”, ediția a VII-a, Educația din …, 2015
2015
„Obsesia clasicității” la Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Despre așezarea întru valoare și cunoaștere de sine
S Mihăilă
,,Annales Universitatis Apulensis”, series Philologica 1 (16), 269-274, 2015
2015
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20