Follow
Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
Unknown affiliation
Verified email at uni.wroc.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic
J Anioł-Kwiatkowska
Państwowe Wydawnictwo Naukowe-Oddział Wrocławski, 1974
741974
Rośliny lecznicze
J Anioł-Kwiatkowska, S Kwiatkowski, W Berdowski
Atlas. Warszawa, 1993
66*1993
Why do pollinators become “sluggish”? Nectar chemical constituents from Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae)
A Jakubska, D Prządo, M Steininger, J Anioł-Kwiatkowska, M Kadej
Applied Ecology and Environmental Research 3, 29–38, 2005
542005
Landscape-scale factors driving plant species composition in mountain streamside and spring riparian forests
R Pielech, J Anioł-Kwiatkowska, E Szczęśniak
Forest Ecology and Management 347, 217-227, 2015
392015
Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze
J Aniol-Kwiatkowska
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne, 1990
321990
Walory przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego “Dolina Odry II”
J Anioł-Kwiatkowska, Z Dajdok, Z Kącki
Acta Universitatis Wratislaviensis 2036, 201-233, 1998
191998
Flora i roslinnosc rezerwatu" Ostrzyca Proboszczowicka" oraz jego otoczenia
J Aniol-Kwiatkowska, K Swierkosz
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 48, 45-115, 1992
191992
Impatiens glandulifera Royle in the floodplain vegetation of the Odra river (West Poland)
Z Dajdok, J Anioł-Kwiatkowska, Z Kącki
Plant invasions: ecological mechanisms and human responses, 161-168, 1998
181998
Wielojęzyczny słownik florystyczny: Acta Universitatis Wratislaviensis
J Anioł-Kwiatkowska
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 2003
162003
Flora segetalna zachodniej części Wału Trzebnickiego (Wzniesienie Żarskie, Wzgórza Dalkowskie i Obniżenie Ścinawskie)
J Aniol-Kwiatkowska
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 36, 1988
161988
Zagrożone archeofity Dolnego Śląska
J Anioł-Kwiatkowska, E Szczęśniak
Dla Instytutu Biologii Roślin UWr Wydało Biologica Silesiae, 2011
142011
Zagrożenia flory synantropijnej Dolnego Śląska–problem wymierania archeofitów
J Anioł-Kwiatkowska
W: KĄCKI Z.(red.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska …, 2003
142003
Rozmieszczenie niektórych interesujących gatunków segetalnych na Dolnym Śląsku
J Aniol-Kwiatkowska
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 40, 1988
141988
Lathyro-Melandrietum Oberd. 1957 na czarnych ziemiach wrocławskich
J Anioł-Kwiatkowska
Acta Univ. Wrat 900, 195-205, 1988
141988
Flora segetalna wschodniej części Wału Trzebnickiego (Wzgórza Trzebnickie, Twardogórskie i Ostrzeszowskie)
J Anioł-Kwiatkowska
Acta Univ. Wrat 666, 99-130, 1984
141984
Materiały do flory pól uprawnych południowo-zachodniej Polski
J ANIOŁ-KWIATKOWSKA
Cz. II. Nizina Śląska.–Acta Univ. Wrat 787, 33-45, 1985
121985
Distribution of Impatiens glandulifera along the Odra river
Z Dajdok, J Anioł-Kwiatkowska, Z Kącki
Phytogeographical problems of synanthropic plants, 125-130, 2003
112003
Why do pollinators become “sluggish”? Nectar chemical constituents from Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae)
A Jakubskai, D Przado, M Steininger, J Aniol-Kwiatkowska, M Kadej
Applied Ecology and Research 3 (2), 29-38, 2005
102005
Species diversity of segetal plant communities in the early neolithic settlement area of the Sleza landscape park
J Aniol-Kwiatkowska, Z Kacki
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75 (3), 257-262, 2006
82006
Ginące i rzadkie gatunki segetalne na Wale Trzebnickim
J Anioł-Kwiatkowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998
81998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20