Urmăriți
Žofia Šimeková, Ing.
Žofia Šimeková, Ing.
PhD., TU Kosice, F BERG, Logistics Institute of Industry and Transport
Adresă de e-mail confirmată pe tuke.sk
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The use of the RFID in rail freight transport in the world as one of the new technologies of identification and communication
A Rosová, M Balog, Ž Šimeková
Acta Montanistica Slovaca 18 (1), 26-32, 2013
302013
Smart vehicle railroad
M Balog, Ž Šimeková, P Semančo
Applied Mechanics and Materials 708, 148-152, 2015
42015
Experimentálne overovanie funkčnosti RFID systému na modeli vlakovej súpravy
M Balog, P Semančo, Ž Šimeková, V Modrák
Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká …, 2014
22014
Informatization of Rail Freight Transport by Applying RF Identification Technology
M Balog, P Semanco, Z Simeková
Internet of Things. IoT Infrastructures: First International Summit, IoT360 …, 2015
12015
Centre of informatization in rail transport, project of three organizations
M Straka, B Michal, Ž Šimeková
Logistyka 31 (5), 238-241, 2013
1*2013
Informatizácia železničnej dopravy pomocou aplikácie RFID - Inteligentný vlak
M Balog, Ž Šimeková
Výskumné aktivity v doprave, staviteľstve a príbuzných odboroch, 1-4., 2014
2014
Alternatívne využívanie širokorozchodnej trate pre osobnú dopravu v košickom samosprávnom kraji
Ž Šimeková
Výskumné aktivity v doprave, staviteľstve a príbuzných odboroch, 1-6., 2014
2014
Možnosti využitia RFID
Ž Šimeková
Výskumné aktivity v doprave, staviteľstve a príbuzných odboroch, 1-6., 2014
2014
Modelové zariadenie pre výskumné aktivity v logistike
M Balog, Ž Šimeková, P Kajánek
Q-2013 : Technológie opráv a riadenie údržby ciest 15 (Žilina), 1-4., 2013
2013
Experimental verification of RFID system functionality on railroad model set
M Balog, P Semančo, Ž Šimeková
Carpathian Logistics Congress 2013, 1-6., 2013
2013
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–10