Claudia Tarnauceanu
Claudia Tarnauceanu
profesor de limbi clasice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Nicio adresă de e-mail confirmată
TitluCitat deAnul
O INTEROGATIE CICERONIANA PRELUATA DE SALLUSTIUS/A Ciceronian Interrogation Taken from Sallust
C Tarnauceanu
Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 115, 2012
2*2012
“GALAPRO” sau Despre intercomprehensiune în limbi romanice
D Spiță, C Tărnăuceanu
Actes du colloque Formare de formatori pentru intercomprehensiune în limbi …, 2010
22010
In C. Verrem actio prima
C M T Cicero Tărnăuceanu
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza, 2014
1*2014
Gramatica limbii latine
C Tărnăuceanu
Morfologia (cu aplicații pe texte, 2012
12012
Observations comparatives concernant la valeur instructionnelle des connecteurs en langues romanes
D SPIȚĂ, C BÎZDÎGĂ, C TĂRNĂUCEANU
La intercomprensión en lenguas románicas: concepto, prácticas, formación …, 2009
12009
Le discours-testament dans l’œuvre latine de Dimitrie Cantemir
C Tărnăuceanu
Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Secțiunea …, 2008
12008
Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis – Izvoarele istoriei creștinismului românesc. Supplementum I
N Zugravu, C Tărnăuceanu
Classica et Christiana 13, 201-211, 2018
2018
Boni praeceptoris officium – Battista Guarini despre profesorul ideal
C Tărnăuceanu
Educația valorilor, din Antichitate până în prezent, 105-114, 2017
2017
Însemnările lui Marcus Bandinus despre educația în Moldova secolului al XVII-a
C Tărnăuceanu
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 18 (2), 37-44, 2017
2017
Educația valorilor, din Antichitate până în prezent
E Ilie, C Tărnăuceanu
2017
Bovini corii: An Ancient Historiographical Echo in Incrementorum et Decrementorum Aulae Othman[n]icae Historia
C Tărnăuceanu
Cultural Poliphonies. Turkish Language, Culture and Civilisation Worldwide …, 2016
2016
Valorile educatiei-educatia valorilor din Antichitate pana azi: abordari teoretice, solutii practice
E Ilie, C Tarnauceanu
2016
An ancient aphorism from Iustinus in Demetrii Principis Cantemyrii Incrementorum Et Decrementorum Aulae Othman [n] icae Historia
C Tărnăuceanu
The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and …, 2016
2016
Două documente din veacul al XVIII-lea de la Finanz und Hofkammerarchiv din Viena referitoare la înnobilarea armenilor plecați din Moldova la Gherla
A Bodale, C Tărnăuceanu
Cercetari istorice (Serie Nouă) 34, 161-168, 2015
2015
In Verrem actio prima
C Marcus Tullius Cicero, Tarnauceanu
2014
Antiquitas vivens
C Tărnăuceanu
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza", 2014
2014
Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus/Epitomă despre împărați
C Tărnăuceanu
Journal of Humanistic and Social Studies 4 (2), 167-173, 2013
2013
In Q. Caecilium oratio quae" divinatio" dicitur
MT Cicero
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza, 2013
2013
Éléments des biographies impériales dans Demetrii Principis Cantemirii Incrementorum et decrementorum Aulae Othmanicae historia
C Tarnauceanu
Classica & Christiana 8 (1), 317-336, 2013
2013
In L. Catilinam orationes quatuor / Cele patru cuvântări împotriva lui L. Catilina
IM Cicero, M. Paraschiv, C. Tarnauceanu, C. Rachita
Editura Universitatii "Al. I Cuza", 2013
2013
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20