Urmăriți
Marian Ene
Marian Ene
Adresă de e-mail confirmată pe geo.unibuc.ro - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The analysis of forest dynamics within the Carpathians-the Subcarpathians contact area by using the historical cartography approach and open source Gis software. Case study …
G Osaci-Costache, M Ene
Forum geografic 9 (9), 115-124, 2010
82010
Romania, enciclopedie turistică, Ed
M Ielenicz
Corint, Bucuresti, 2006
72006
The Chirlesti torrent (Carpathians of the Curvature, Romania): half a century of activity
P Lahousse, G Pierre, M Ene, D Diaconu, M Visan
PHYSIO-GEO 10, 2016
5*2016
Fluvialtorrential erosion during the Quaternary. The case of the Curvature sub-Carpathian region
N Popescu, M Ene, F Folea
Cahiers de Geographie Physique 14, 23-29, 2003
32003
Bazinul hidrografic Râmnicu Sărat: dinamica reliefului în sectoarele montan și subcarpatic
M Ene
Editura Universitară, 2005
22005
The Chirlești Mudflow. General issues – Bend Carpathians
LAHOUSSE, Ph., PIERRE, G., ENE, M., DIACONU, D., VIȘAN, M.
Environmental change and Sustainable development,, 197-205, 2004
22004
The relief’s dynamic variety in the „Între Rîmnice” Subcarpathian Depression
Ene, Marian
Revista de Geomorfologie, 125-132, 2002
22002
The caving-ins at Ocnele Mari in the Vâlcea Subcarpathians, Romania
M Ene, G Osaci-Costache, L Tîrlӑ
Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 32 (1), 67-72, 2009
12009
Atlas geografic general
M Ielenicz, S Neguț, M Ene
Editura Universitară, 2006
12006
Bazinul hidrografic Râmnicu Sărat.
ENE Marian
Dinamica, 2004
12004
Dinamica versanților în sectorul subcarpatic al Râmnicului Sărat
M ENE
Lucr. Semin. Geogr.“Dimitrie Cantemir”, Iași, 2002
12002
Romania. Geography and Turism
IELENICZ M., IONAC Nicoleta, ERDELI G., ENE, M
Royal Company, 2001
1*2001
Données géologiques concernant le cristallin des Carpates Orientales
L Pavelescu, G Pop, F Baciu, I Cristea, M Ene, G Popescu
Anuarul Institutului de geologie și geofizică 61, 113-119, 1983
11983
STUDIUL EXPERIMENTAL PRIVIND DEZVOLTAREA REZISTENȚEI ÎN CICLUL GIMNAZIAL, CLASA A VI-A PRIN MIJLOACE SPECIFICE ATLETISMULUI
M ENE
Universitatea” Dunărea de Jos” din Galați, 2020
2020
The torrent of Chirlești (Carpathians of the Curvature, Romania): half a century of activity.
P Lahousse, G Pierre, M Ene, D Diaconu, M Visan
2016
THE LAND USE IN THE DOBROGEA PLATEAU AND THE RELATIONSHIP WITH ECOLOGICAL GROUPS OF SOILS
O Răzvan, C Roxana, N Alexandru, E Marian, M Denis
ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM …, 2016
2016
Atlas geografic pentru micul explorator. Clasa a IV-a
M Ene, I Popa
Grupul Editorial ART, 2016
2016
Estimation of the Quaternary stream erosion in small drainage basins (Vâlcea sub-Carpathians and Olteț Plateau, Romania)
M Ene, L Tîrlă, G Osaci-Costache
Forum geografic 13 (1), 5-11, 2014
2014
The origin and distribution of Homo sapiens sapiens populations
M Ene, F Tatu
Terra, 52-56, 2012
2012
Geomorfologie tectono-structurală: pentru studenții geografi de la cursurile cu frecvență și învățământ la distanță
M Ene
Editura Universitară, 2012
2012
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20