Follow
Tor Arnesen
Tor Arnesen
Eastern Norway Research Institute
Verified email at ostforsk.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Landscapes lost
T Arnesen
Landscape Research 23 (1), 39-50, 1998
501998
12 Transcending orthodoxy
T Arnesen, K Overvåg, T Skjeggedal, B Ericsson
Regional Development in Northern Europe: Peripherality, Marginality and …, 2012
352012
Mapping mountain areas: learning from Global, European and Norwegian perspectives
MF Price, T Arnesen, E Gløersen, MJ Metzger
Journal of Mountain Science 16 (1), 1-15, 2019
322019
Industribyggerne 2015
A Blomgren, C Quale, R Austnes-Underhaug, AM Harstad, S Fjose, ...
IRIS Samfunnsforskning, 2015
302015
Testing a framework to co-construct social innovation actions: Insights from seven marginalized rural areas
V Marini Govigli, S Alkhaled, T Arnesen, C Barlagne, M Bjerck, ...
Sustainability 12 (4), 1441, 2020
282020
Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge
T Arnesen, K Overvåg, E Glørsen, C Schurman, Ø Riise
Definisjon, avgrensing og karakterisering [Mountain areas and mountain …, 2010
272010
Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø
K Overvåg, T Arnesen
ØF-notat 4, 2007, 2007
262007
Fra hyttefolk til sekundærbosatte
B Ericsson, T Arnesen, K Overvåg
Et forprosjekt. Østlandsforskning (ØFrapport), Lillehammer, 2005
212005
A marine, psychrophilic bacterium of the bacteroidaceae type
N Dyrset, G Bentzen, T Arnesen, H Larsen
Archives of microbiology 139, 415-420, 1984
181984
Second Homes i Norge-bidrag til en nordisk utredning
B Ericsson, T Skjeggedal, T Arnesen, K Overvåg
Geografisk Tidsskrift 51, 187-198, 2011
172011
Ringvirkninger av fritidsbebyggelse
B Ericsson, T Arnesen, M Vorkinn
ØF-rapport 3, 2010, 2010
172010
Mellom fritidsbolig og bolig. Om eiendomsregistrering og om bruksendring
T Arnesen, K Overvåg
Artikkel i tidsskriftet Utmark 1, 2006, 2006
172006
Landscape as a sign: Semiotic and methodological issues in landscape studies
T Arnese
Landscapes, identities and development. Farnham, UK: Ashgate, 363-376, 2011
162011
Recreational home agglomerations in rural areas in Norway as emerging economic and political space
T Arnesen
Moss (2009)(in Druck), 2009
152009
Regimenes slagmark. Om arealutnytting og forvaltningsregimer i LNF-områder
T Skjeggedal, T Arnesen, G Markhus, IL Saglie, PG Thingstad
NTF-rapport, 3, 2001
152001
Policy responses to the evolution in leisure housing: From the plain cabin to the high standard second home (The Norwegian case)
T Arnesen, B Ericsson
Second Home Tourism in Europe, 285-306, 2016
142016
Konfliktfyllda naturskyddsprocesser i Norge
T Arnesen, JÅ Riseth
Omstridd natur. Trender och utmaningar i nordisk naturförvaltning, 83-104, 2008
142008
Regimenes slagmark
T Skjeggedal, T Arnesen, G Markhus, IL Saglie, PG Thingstad
Om arealutnytting og forvaltningsregimer i LNF-områder. Nord-Trøndelags …, 2001
122001
Fritidsboliger og friluftsliv i fjellområdene
T Arnesen, S Kvamme, T Skjeggedal
OF-rapport 14, 2018, 2018
112018
Hytteliv i endring
T Skjeggedal, B Ericsson, T Arnesen, K Overvg
Plan 41 (6), 42-49, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20