Follow
Zdzislaw Kurczynski
Zdzislaw Kurczynski
Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Accuracy assessment of point clouds from LiDAR and dense image matching acquired using the UAV platform for DTM creation
A Salach, K Bakuła, M Pilarska, W Ostrowski, K Górski, Z Kurczyński
ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (9), 342, 2018
882018
Podstawy fotogrametrii
Z Kurczyński, R Preuss
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
742003
Fotogrametria
Z Kurczyński
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014
672014
Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi
Z Kurczyński
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006
612006
THE POTENTIAL OF LIGHT LASER SCANNERS DEVELOPED FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES-THE REVIEW AND ACCURACY.
M Pilarska, W Ostrowski, K Bakuła, K Górski, Z Kurczyński
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
472016
Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK
Z Kurczyński, K Bakuła
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 59-68, 2013
42*2013
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa
Z Kurczyński
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 209--217, 2012
352012
Evaluation of the accuracy of lidar data acquired using a UAS for levee monitoring: preliminary results
K Bakuła, A Salach, D Zelaya Wziątek, W Ostrowski, K Górski, ...
International Journal of Remote Sensing 38 (8-10), 2921-2937, 2017
272017
Zadania GUGiK realizowane w ramach projektu ISOK
Z Kurczyński, E Stojek, U Cisło-Lesicka
Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, 31-532, 2015
262015
The selection of aerial laser scanning parameters for countrywide digital elevation model creation
Z Kurczyński, K Bakuła
13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing …, 2013
172013
Influence of elevation data source on 2D hydraulic modelling
K Bakuła, M StĘpnik, Z Kurczyński
Acta Geophysica 64, 1176-1192, 2016
162016
Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych
P Witakowski, Z Kurczyński, J Wójtowicz, M Kujawińska, G Dymny, ...
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443, 2009
162009
THE POSSIBILITY OF USING IMAGES OBTAINED FROM THE UAS IN CADASTRAL WORKS.
Z Kurczynski, K Bakuła, M Karabin, M Kowalczyk, JS Markiewicz, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
152016
Korekcja geometryczna wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych
Z Kurczyński, W Wolniewicz
Geodeta 11, 90, 2002
152002
Ocena możliwości współczesnej fotogrametrii w pracach z zakresu ewidencji gruntów i budynków
Z Kurczyński, K Bakuła
Przegląd Geodezyjny 88 (7), 2--10, 2016
132016
Ocena przydatności obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości (VHRS) do tworzenia bazy danych topograficznych
Z Kurczyński, W Wolniewicz
Przegląd Geodezyjny 77 (5), 3-10, 2005
132005
SAFEDAM-zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami
Z Kurczyński, K Bakuła
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 39-52, 2016
112016
Nowa era geoinformatyki
Z Kurczyński
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2000
112000
Nowa era geoinformatyki
Z Kurczyński
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2000
112000
Technologiczne uwarunkowania budowy numerycznego modelu rzeźby terenu
Z Kurczyński, R PREUSS
Biuletyn Informacyjny GUGiK, Warszawa 2, 1, 1998
101998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20