Follow
Stefan Nowak
Stefan Nowak
prof. nadzw. Wydział Zarządzania, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Verified email at awf.katowice.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinants of Municipal Waste Management in Sustainable Development of Regions in Poland.
A Ulfik, S Nowak
Polish Journal of Environmental Studies 23 (3), 2014
552014
Cooperation shrines of Europe in regional management and development
R Stefko, S Nowak
Polish journal of management studies 10, 2014
182014
Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki
S Nowak, A Franczak
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2013
112013
Zrównoważona turystyka podstawą rozwoju regionalnego
S Nowak, A Ulfik, A Herbuś
Logistyka, 1717-1721, 2012
102012
An evaluation of regional development in the context of economic and environmental benefits
S Nowak, A Ulfik
Polish Journal of Management Studies 10, 2014
92014
Wpływ działalności lokalnych organizacji turystycznych na rozwój branży turystycznej w regionie
S Nowak, A Ulfik, P Halemba
Logistyka, 2012
92012
Management Of Heat Energy Consumption In Poland For The Purpose Of Buildings' Heating And Preparation Of Useable, Hot Water
S Nowak
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 2 (11), 2009
82009
Application of RFID and ICT in Reverse Logistic in Poland
J Grabara, S Nowak, A Ulfik
Applied Mechanics and Materials 718, 150-155, 2015
72015
Financial independence of communities and the support of tourism infranstructure
S Nowak, A Ulfik
62013
Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych
S Nowak, A Ostańska, P Halemba, A Franczak
Logistyka, 2012
62012
The Selected Aspects of Sustainable Development in Supply Chain Management (SCM)
P Bajdor, A Ulfik, S Nowak
Applied Mechanics and Materials 708, 3-7, 2015
52015
Wpływ rewitalizacji na społeczny i turystyczny rozwój obszarów poprzemysłowych województwa śląskiego
S Nowak, M Szczerbowski, A Franczak
Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki : materiały i studia, 34-43, 2012
52012
Management of main threats during realisation of big sport events
A Ulfik, S Nowak
Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica 11 (2), 902, 2009
52009
Ocena zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej oraz wiedzy na temat otyłości uczniów szkoły podstawowej w Radomiu.[w:] Kubińska Z., Nałęcka D.(red.): Rekreacja ruchowa w …
W Pilch, S Nowak
Nałęcka D.(red.): Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. Państwowa …, 2009
52009
Usługi aktywności rekreacyjno-sportowej w turystyce zdrowotnej uzdrowisk.[W] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red
H Andrzej, S Nowak
WW Gaworecki, Z. Mroczyński, 87-88, 2008
52008
Green logistics and its solutions in polish companies
S Nowak, J Grabara
Applied mechanics and materials 708, 65-69, 2015
42015
The Meaning of Occupational Risk in Small and Medium Sized Enterprises in Poland
B Okwiet, S Nowak
Procedia Economics and Finance 27, 144-152, 2015
42015
City logistics during the peak intensity of pilgrimage tourism
S Nowak, R Štefko, A Ulfik
Advanced Logistic Systems-Theory and Practice 8 (1), 103-110, 2014
42014
Eco-education as an element of municipal waste management systems in Poland
S Nowak, A Ulfik
European Journal of Service Management 25, 207-212, 2018
32018
Pilgrim city development index in community management
S Nowak
Polish Journal of Management Studies 12 (1), 96--105, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20