Follow
Dinu Moscal
Dinu Moscal
cercetător, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române - Filiala Iași
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv
D Moscal
152013
Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)
AM Gînsac, I Camară, D Moscal, M Ungureanu
92017
Teoria câmpurilor lexicale
D Moscal
Cu aplicație la terminologia populară a formelor de relief pozitiv, prefață …, 2013
52013
Viziuni structurale asupra lexicului înainte de teoria câmpurilor lexicale elaborată de Jost Trier
D Moscal
Philologica Jassyensia 7 (1 (13)), 97-105, 2011
32011
On the translation-proper of toponyms in Romanian translations at the beginning of the 19th century
D Moscal
Diacronia, 1-10, 2018
22018
Prima hartă a zăcămintelor de sare din România (1780). Toponimele corespondente actuale
D Moscal
Diacronia, 1-11, 2018
12018
Despre traducerea propriu-zisă a toponimelor în traduceri românești de la începutul secolului al XIX-lea
D Moscal
Diacronia, 1-10, 2018
12018
Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică
D Moscal
Diacronia, 1-13, 2016
12016
Logique et grammaire dans la définition du verbe copulatif
D Moscal
Logos & Episteme 4 (1), 31-51, 2013
12013
Predicatul şi problema verbului copulativ la G. Ivănescu
D Moscal
Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, 2013
12013
Les ainsi nommées « reliques » lexicales d’origine latine des psautiers roumains du XVIe sičcle
D Moscal, AM Gînsac
Zeitschrift für romanische Philologie 139 (4), 1220-1250, 2024
2024
PSALTIREA SCHEIANĂ ȘI IPOTEZA UNEI SURSE LATINE. PROBLEME DE METODĂ.
D MOSCAL, ANA GÎNSAC
Dacoromania 28 (1), 2023
2023
Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473
D Moscal, AM Gînsac
Diacronia 2022 (15), A208-A208, 2022
2022
Translating and adapting the lexicographic definitions in the Slavonic-Romanian Lexicon from the Ms no 3473.
D Moscal, AM Gînsac
Diacronia, 2022
2022
Les noms de la Russie en roumain prémoderne: problčmes de traduction
AM Gînsac, D Moscal, M Ungureanu
Вопросы ономастики. 2022. Том 19.№ 3, 177-194, 2022
2022
Tezaurul toponimic al României: Moldova. Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic).. Toponime descriptive. Volumul II. Partea a 2-a
DŞ Butnaru, D Moscal, AM Prisacaru, V Cojocaru
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2021
2021
Thede Kahl, Peter Mario Kreuter & Christina Vogel (eds), Vergessen, verdrängt, verschwunden
D Moscal
Diacronia, 1-6, 2021
2021
The Etymology of Roum. sein (var.: sain, sarin)" gris"
D Moscal
REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE 84 (335), 485-+, 2020
2020
Despre traducerea numelor proprii în Joachim Heinrich Campe, Descoperirea Americii (1816)
D Moscal, AM Gînsac
Philologica Jassyensia 16 (2), 161-170, 2020
2020
The variability of synonymic oppositions chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm and their lexicographic treatment
D Moscal
Diacronia, 1-12, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20