Urmăriți
Dorina Chis-Toia
Dorina Chis-Toia
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj (Centrul Universitar UBB din Reșița)
Adresă de e-mail confirmată pe uem.ro - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Limba literară în presa din Banat. Contribuții
D Chiș-Toia
Timișoara, Editura Mirton, 2006
102006
Enea Hodos in Romanian Culture
D Chiș-Toia
Email: tehnoredactare. jrls@ gmail. com, 193, 2019
12019
LE ROLE DU FRANÇAIS À LA CONSTITUTION DU LEXIQUE SCIENTIFIQUE ROUMAIN
D Chiș-Toia
Professional Communication and Translation Studies, 103-108, 2014
2014
ASPECTE ALE LIMBAJULUI EDUCAȚIONAL ÎN BANAT LA SFÂRSITUL SECOLULUI AL XIX-LEA SI ÎNCEPUTUL CELUI DE-AL XX-LEA.
D CHIȘ-TOIA
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle XXIV, Lexic …, 2013
2013
Iubirile unui poet
L Barthou, D Chiș-Toia
Editura Universității din Oradea, 2013
2013
Epistolariul românesc
CD Loga, D Chiș-Toia, C Dascălu
Editura Universității din Oradea, 2013
2013
EQUITY AND QUALITY IN EDUCATIONAL POLICIES.
L Drobot, C Anghel, A Constantin, D Pasca, D Chis-Toia
Annals of DAAAM & Proceedings, 2009
2009
Career management in school organisations: case study
L Drobot, A Visan, I Rotaru, L Nitulescu, D Chis-Toia
na, 2009
2009
Limba literară în presa din Banat: contribuții: aspecte ale limbii literare în publicația" Foaia diecesană" 1886-1918
D Chiș-Toia
Ed. Mirton, 2006
2006
MARINA YAGUELLO–CONSIDERATIONS ON THE LANGUAGE
D Chiș-Toia
IDENTITIES IN GLOBALISATION. INTERCULTURAL PERSPECTIVES, 51, 0
THE HUMOROUS SKETCHES OF ENEA HODOȘ
D Chiș-Toia
Email: tehnoredactare. jrls@ gmail. com, 168, 0
THE WORLD OF ERIC-EMMANUEL SCHMITT’S NOVELLAS
D Chiș-Toia
Arhipelag XXI Press, 2018, 151, 0
TERMENI MATEMATICI FOLOSIȚI ÎN BANAT (1886-1918)
D CHIȘ-TOIA, AD VIȘAN
Lexic comun/Lexic specializat General Lexicon/Specialized Lexicon Lexique …, 0
Termeni matematici folosiți in Banat (1886-1918)
D Chiș-Toia, AD Vișan
Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic …, 0
Derivarea cu prefixe în presa bănățeană (1886-1918)
D CHIȘ-TOIA
Timișoara, 2010, 56, 0
Aspecte ale limbii folosite de Constantin Diaconovici Loga în Epistolariul românesc
D Chiș-Toia
Philologica Banatica, 0
METAPHOR IN THE RELIGIOUS LANGUAGE
D Chiș-Toia
Section: Language and Discourse, 0
Atanasie M. Marienescu despre importanța studierii numelor de localități
D Chiș-Toia
Philologica Banatica, 0
Aspecte ale stilului juridico-administrativ în Banat (1886-1918)
D Chiș-Toia
Philologica Banatica, 0
Varianta dialectală a stilului juridic-administrativ în Banat
D Chiș-Toia
Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, 0
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20