Urmăriți
Dariusz Swiatek
Dariusz Swiatek
IGiPZ PAN
Adresă de e-mail confirmată pe twarda.pan.pl - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Domesticating Neo-Liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities
A Stenning, A Smith, A Rochovská, D Świa̧tek
Domesticating Neo-Liberalism: Spaces of Economic Practice and Social …, 2010
3982010
How to strengthen the territorial dimension of ‘Europe 2020’and the EU Cohesion Policy
K Böhme, P Doucet, T Komornicki, J Zaucha, D Świątek
Warsaw: Ministry of Regional Development, 2011
1842011
The emergence of a working poor: Labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post‐socialist cities
A Smith, A Stenning, A Rochovská, D Świa̧tek
Antipode 40 (2), 283-311, 2008
1402008
Territorial keys for bringing closer the territorial agenda of the EU and Europe 2020
J Zaucha, T Komornicki, K Böhme, D Świątek, P Żuber
European Planning Studies 22 (2), 246-267, 2014
962014
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
832014
Credit, debt, and everyday financial practices: low-income households in two postsocialist cities
A Stenning, A Smith, A Rochovská, D Świątek
Economic geography 86 (2), 119-145, 2010
712010
Place-based territorially sensitive and integrated approach: 2013
J Zaucha, D Świątek, K Stańczuk-Olejnik
Ministry of Regional Development, 2013
522013
Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami
T Komornicki, P Korcelli, P Siłka, P Śleszyński, D Świątek
Wydawnictwo Akademickie SEDNO Spółka z oo, 2013
492013
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
422010
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
332012
Services of general interest: Empirical evidence from case studies of the SEGI project
D Świątek, T Komornicki, P Siłka
Europa XXI 23, 105-129, 2013
242013
Pogranicze polsko-słowackie: dostępność transportowa a turystyka
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2012
202012
How to strengthen the territorial dimension of ‘Europe 2020’and the EU Cohesion Policy. Report based on the Territorial Agenda, 2020
K Böhme, P Doucet, T Komornicki, J Zaucha, D Świątek
Report. Warsaw, 2011
202011
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza
P Śleszyński, K Czapiewski, T Komornicki, M Stępniak, D Świątek, ...
Trendy Rozwojowe Mazowsza 3, 2012
192012
Pogranicze polsko-słowackie
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Dostępność transportowa a turystyka, Instytut Geografii i Przestrzennego …, 2012
152012
Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
142012
Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
D Świątek
Studia Obszarów Wiejskich, 2010
112010
Traffic management solutions in large cities-the integrated centre of urban mobility (CIMU) in São Paulo
D Swiatek, MS Pokorny, JA Tatto, V Melo, EM Dias
Proceedings of the 18th International Conference on Systems, 2014
72014
Zintegrowane podejście ukierunkowane terytorialnie: 2013
J Zaucha, D Świątek, K Stańczuk-Olejnik
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2013
72013
Zróżnicowanie sieci infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego,[w:] Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce,(red.) A
D Świątek
Stasiak 207, 111-120, 2003
72003
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20