Urmăriți
Maciej Nowak
Maciej Nowak
Adresă de e-mail confirmată pe zut.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland
P Śleszyński, A Kowalewski, T Markowski, P Legutko-Kobus, M Nowak
Land 9 (7), 214, 2020
552020
Studia nad chaosem przestrzennym
A Kowalewski, T Markowski, P Śleszyński
Studia KPZK PAN 182 (1-3), 2018
462018
Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej
MJ Nowak
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017
432017
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią
MJ Nowak
CeDeWu, 2012
382012
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym
MP Nowak, M
38*2012
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: komentarz do ustawy i przepisów powiązanych
MJ Nowak
Wydawnictwo CH Beck, 2020
282020
Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland
P Śleszyński, M Nowak, P Sudra, M Załęczna, M Blaszke
Land 10 (2), 112, 2021
252021
Chaos przestrzenny i prawo: uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje
A Kowalewski, MJ Nowak
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2018
222018
Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami
I Foryś
Wydawnictwo Poltext, 2014
212014
Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna: komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
MJ Nowak, Z Tokarzewska-Żarna
Wydawnictwo CH Beck, 2016
192016
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-instrument czy wyłącznie bariera rozwoju
MJ Nowak
Studia Regionalne i Lokalne 13 (48), 77-91, 2012
192012
Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland
P Śleszyński, M Nowak, M Blaszke
TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment 13 (3), 427-444, 2020
172020
Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej/The Inefficiency of …
MJ Nowak
Biuletyn KPZK, 2015
172015
SporzÄ… dzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
MJ Nowak
Wydawnictwo CH Beck, 2013
172013
Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych: koncepcje planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne
MJ Nowak
CeDeWu, 2010
172010
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument polityki przestrzennej w „polskich metropoliach
MJ Nowak, P Kreja
Świat nieruchomości 2, 4-9, 2012
162012
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: komentarz
MJ Nowak, B Dąbrowski, Z Olech
Wydawnictwo CH Beck, 2012
162012
Planning and settlement conditions for the development of renewable energy sources in Poland: Conclusions for local and regional policy
P Śleszyński, M Nowak, A Brelik, B Mickiewicz, N Oleszczyk
Energies 14 (7), 1935, 2021
152021
The stakeholders and the municipal authorities in the spatial competition
MJ Nowak
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 265, 22-35, 2017
152017
Polskie obszary metropolitalne-problemy definicyjne
MJ Nowak
Samorząd terytorialny, 18-28, 2010
132010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20