Follow
Andrzej Pasierbiński
Andrzej Pasierbiński
Department of Plant Systematics, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia in Katowice
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Distribution patterns in the native vascular flora of Iceland
P Wasowicz, A Pasierbiński, EM Przedpelska-Wasowicz, H Kristinsson
PLoS One 9 (7), e102916, 2014
192014
The diversity of spontaneous woodland vegetation on coals mine heaps of Upper-Silesian industrial region
G Woźniak, A Pasierbiński, A Rostański
Archives of Environmental Protection, 93-105-93-105, 2003
162003
Multiple cryptic refugia of forest grass Bromus benekenii in Europe as revealed by ISSR fingerprinting and species distribution modelling
A Sutkowska, A Pasierbiński, T Warzecha, J Mitka
Plant Systematics and Evolution 300, 1437-1452, 2014
152014
Multi-faceted environmental analysis to improve the quality of anthropogenic water reservoirs (Paprocany Reservoir Case Study)
D Absalon, M Matysik, A Woźnica, B Łozowski, W Jarosz, R Ulańczyk, ...
Sensors 20 (9), 2626, 2020
122020
Zróżnicowanie flory naczyniowej zwałowisk pogórniczych zlokalizowanych na terenach leśnych aglomeracji katowickiej
A Pasierbiński, A Rostański
Natura Silesiae Superioris, Suplement 5, 19-31, 2001
122001
Refugial pattern of Bromus erectus in Central Europe based on ISSR fingerprinting
A Sutkowska, AK Pasierbiński, T Warzecha, A Mandal, J Mitka
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 2013
92013
Use of remote sensing to track postindustrial vegetation development
G Woźniak, MK Dyderski, A Kompała‐Bąba, AM Jagodziński, ...
Land Degradation & Development 32 (3), 1426-1439, 2021
82021
Additivity of ISSR markers in natural hybrids of related forest species Bromus benekenii and B. ramosus (Poaceae)
A Sutkowska, A Pasierbiński, W Bąba, T Warzecha, J Mitka
Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica, 2015
72015
Regional scale assessment of alien plant invasions: a case study for the Silesian Upland (southern Poland).
B Tokarska-Guzik, A Urbisz, B Węgrzynek, T Nowak, A Pasierbiński
Plant invasions: human perception, ecological impacts and management, 171-188, 2008
72008
Alien or native? Examining a case of Melampyrum pratense in Iceland
P Wasowicz, S Pįlsson, A Pasierbiński, M Wierzgoń, E Ólafsson, ...
Polar Biology 41 (9), 1725-1735, 2018
62018
Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski
B Tokarska-Guzik, B Fojcik, K Bzdęga, A Urbisz, T Nowak, A Pasierbiński, ...
Katowice: U niwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony …, 2015
62015
Zastosowanie GIS i teledetekcji w badaniach szaty roślinnej
M Zarzecki, A Pasierbiński
62009
Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce–biologia, ekologia i metody zwalczania. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 182 ss
K Bzdęga, Z Dajdok, B Fojcik, T Nowak, A Pasierbiński, B Tokarska-Guzik, ...
22017
Wieloaspektowe podejście do zagadnień związanych z jakością wody w zbiornikach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego na przykładzie Jeziora Paprocańskiego w Tychach
A Woźnica, B Łozowski, R Ulańczyk, D Absalon, S Sitek, J Czekaj, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
22017
Monitoring hydrologiczny i ekologiczny jako podstawa modelowania zbiornika zaporowego i predykcji zjawisk w nim zachodzących (Projekt PO IG ZiZOZap)
P Łaszczyca, M Augustyniak, D Absalon, J Długosz, R Gwiazda, C Kliś, ...
Ochrona i rekultywacja jezior, Toruń, 123-134, 2013
22013
Applications of GIS and remote sensing in vegetation research.
M Zarzecki, A Pasierbiński
Wiadomości Botaniczne 53 (3/4), 53-66, 2009
22009
Bromus carinatus in synanthropic communities in the central part of Silesia Upland (S Poland).–[In:] Biology of grasses
A Pasierbiński, G Woźniak, B Tokarska-Guzik
W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 335-342, 2005
22005
Badania ichtiofauny jako podstawa racjonalnej gospodarki rybackiej i zarządzania zbiornikiem zaporowym na przykładzie zbiornika goczałkowickiego
B Łozowski, E Małkowski, A Woźnica, P Łaszczyca, R Koprowski, ...
Gospodarka Wodna, 308--311, 2014
12014
Innowacyjne metody monitoringu jako przyszłość zintegrowanych analiz środowiskowych w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi
P Łaszczyca, M AUGUSTyNIAK, A PASIeRBIŃSKI, E Małkowski, ...
Gospodarka Wodna, 292--295, 2014
12014
The origin of spontaneously spreading species Bromus carinatus (Poaceae) on ruderal and segetal sites in Poland.
A Sutkowska, A Pasierbiński
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16 (2), 281-295, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20