Follow
IUCU B.ROMIȚĂ
IUCU B.ROMIȚĂ
Verified email at unibuc.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Managementul și gestiunea clasei de elevi: fundamente teoretico-metodologice
R Iucu
Polirom, 2000
1502000
Managementul și gestiunea clasei de elevi: fundamente teoretico-metodologice
R Iucu
Polirom, 2000
1472000
Managementul și gestiunea clasei de elevi: fundamente teoretico-metodologice
R Iucu
Polirom, 2000
1472000
Managementul și gestiunea clasei de elevi: fundamente teoretico-metodologice
R Iucu
Polirom, 2000
1472000
Formarea cadrelor didactice: sisteme, politici, strategii
RB Iucu
Humanitas Educațional, 2004
133*2004
Instruirea școlară: perspective teoretice și aplicative
RB Iucu
Polirom, 2008
131*2008
Managementul clasei de elevi
R Iucu
Editura Polirom, Iași, 2006
1052006
Authentic learning in adult education
RB Iucu, E Marin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 142, 410-415, 2014
982014
Pedagogie
E Păun, D Potolea
Fundamentări teoretice și demersuri aplicative. Iași: Polirom, 69-85, 2002
952002
Teaching entrepreneurship to educational sciences students
C Martin, RB Iucu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 4397-4400, 2014
682014
Professionals' perceptions about the use of research in educational practice
G Ion, R Iucu
European Journal of Higher Education 4 (4), 334-347, 2014
582014
Pregătirea psihopedagogică
D Potolea, I Neacșu, R Iucu, IO Pânișoară
Manual pentru definitivat și gradul didactic II, 404-425, 2008
522008
Formarea cadrelor didactice
R Iucu
Sisteme, politici, strategii, Ed. Humanis Educațional, București, 2004
522004
The impact of postgraduate studies on the teachers’ practice
G Ion, R Iucu
European Journal of Teacher Education 39 (5), 602-615, 2016
462016
Școala la răscruce
L Vlăsceanu, A Neculau, D Potolea
Schimbare și continuitate în învăŃământul obligatoriu. Studiu de impact …, 2002
412002
Managementul clasei de elevi: aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională
RB Iucu
Polirom, 2006
332006
Pregătirea psihopedagogică: manual pentru definitivat și gradul didactic II
D Potolea, I Neacșu, R Iucu
Polirom, 2008
28*2008
Pedagogie
R Iucu, M Manolescu
Editura Fundației Culturale „Dimitrie Bolintineanu”, București, 2001
262001
Educația preșcolară în România
E Păun, R Iucu
Iași: Editura Polirom, 2002
24*2002
The Professional Mobility of Teachers-new tendencies in the global society
R Iucu, IO Pânișoară, G Pânișoară
Procedia-Social and Behavioral Sciences 11, 251-255, 2011
232011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20