Follow
ümit morsünbül
ümit morsünbül
Verified email at aksaray.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bağlanma ve ilişkili değişkenler
Ü Morsünbül, F Çok
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (3), 553-570, 2011
2482011
Bağlanma ve ilişkili değişkenler
Ü Morsünbül, F Çok
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (3), 553-570, 2011
2482011
Ergenlikte kimlik statülerinin bağlanma stilleri, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından incelenmesi
Ü Morsümbül
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005
922005
National and gender measurement invariance of the Utrecht-management of identity commitments scale (U-MICS) A 10-nation study with university students
E Crocetti, J Cieciuch, CH Gao, T Klimstra, CL Lin, PM Matos, ...
Assessment 22 (6), 753-768, 2015
912015
İnternet bağımlılığının bağlanma stilleri, kişilik özellikleri, yalnızlık ve yaşam doyumu ile ilişkisi
Ü Morsünbül
International Journal of Human Sciences 11 (1), 357-372, 2014
912014
The effect of identity development, self-esteem, low self-control and gender on aggression in adolescence and emerging adulthood
Ü Morsünbül
Eurasian Journal of Educational Research, 99-116, 2015
852015
Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi
Ü Morsünbül
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
842011
Attachment and risk taking: Are they interrelated?
Ü Morsünbül
International Journal of Psychological and Behavioral Sciences 3 (7), 1366-1370, 2009
792009
Hızlı büyük beşli kişilik testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ü Morsünbül
Düşünen Adam, 2014
762014
Identity statuses and psychosocial functioning in Turkish youth: A person-centered approach
U Morsunbul, E Crocetti, F Cok, W Meeus
Journal of Adolescence 47, 145-155, 2016
732016
Brief report: The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Gender and age measurement invariance and convergent validity of the Turkish version
U Morsunbul, E Crocetti, F Cok, W Meeus
Journal of Adolescence 37 (6), 799-805, 2014
712014
Özerklik ve ruh sağlığına etkisi
Ü Morsünbül
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 4 (2), 260-278, 2012
54*2012
Kimlik gelişiminde yeni bir boyut: Seçeneklerin saplantılı araştırılması
Ü Morsünbül, ÇOK Figen
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 4 (40), 2006
512006
Ergenlik döneminde kimlik ve bağlanma ilişkileri: kimlik statüleri ve bağlanma stilleri üzerinden bir inceleme
Ü Morsünbül, B Tümen
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 15 (1), 25-31, 2008
492008
Özerklik ve ruh sağlığına etkisi
Ü Morsünbül
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 4 (2), 260-278, 2012
452012
The validity and reliability study of the Turkish version of quick big five personality test
U Morsunbul
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 27 (4), 316, 2014
392014
The Differences in Creative Thinking: The Comparison of Male and Female Students
ÜM Kani Ülger
The Online Journal of Counseling and Education, 2016
372016
The association of internet addiction with attachment styles, personality traits, loneliness and life satisfaction: İnternet bağımlılığının bağlanma stilleri, kişilik …
Ü Morsünbül
Journal of Human Sciences 11 (1), 357-372, 2014
372014
Benlik kurgularının ergenlerin yaşam doyumu ve depresyon düzeylerine olan etkisi
Ü Morsünbül
352013
Human-robot interaction: How do personality traits affect attitudes towards robot?
U Morsunbul
Journal of Human sciences 16 (2), 499-504, 2019
322019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20