Follow
Alexandru Nicolae
Alexandru Nicolae
"Iorgu Iordan - Al. Rosetti" Institute of Linguistics; University of Bucharest
Verified email at litere.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The grammar of Romanian
GP Dindelegan, M Maiden
Oxford University Press, 2013
1792013
Gramatica de bază a limbii române
A Dragomirescu, I Nedelcu, A Nicolae, G Pană Dindelegan, ...
Univers Enciclopedic Gold, 2010
97*2010
The syntax of old romanian
GP Dindelegan, M Maiden
Oxford University Press, 2016
762016
On the syntax of Romanian definite phrases
A Cornilescu, A Nicolae
The noun phrase in romance and germanic: structure, variation, and change …, 2011
502011
Ordinea constituenților în limba română: o perspectivă diacronică. Structura propoziției și deplasarea verbului [Engl. title: Word order in Romanian: a diachronic perspective …
A Nicolae
Editura Universităţii din Bucureşti, 2015
43*2015
The multiple grammaticalization of Romanian veni ‘come’. Focusing on the passive construction
A Dragomirescu, A Nicolae
COME’and ‘GO’off the Beaten Grammaticalization Path. Berlin/Boston, de …, 2014
42*2014
Nominal peripheries and phase structure in the Romanian DP
A Cornilescu, A Nicolae
Editura Academiei Române, 2011
412011
Nominal ellipsis as definiteness and anaphoricity: The case of Romanian
A Cornilescu, A Nicolae
Lingua 122 (10), 1070-1111, 2012
402012
101 greşeli de lexic şi de semantică. Cuvinte şi sensuri în mişcare
A Dragomirescu, A Nicolae
33*2011
Word Order and Parameter Change in Romanian: A Comparative Romance Perspective
A Nicolae
292019
The Licensing of Nominal and Verbal Ellipsis in Romanian
A Nicolae
25*2019
The Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in Romanian
A Cornilescu, A Nicolae
Diachronic Variation in Romanian, 309-361, 2015
18*2015
Pronominal Clitics: Clitic Ordering, Clitic Clusters
A Nicolae, D Niculescu
The Syntax of Old Romanian, 52-70, 2016
132016
Romanian adjectives at the syntax-semantics interface
A Cornilescu, A Nicolae
Acta Linguistica Hungarica 63 (2), 197-240, 2016
132016
Gramatica limbii române pentru gimnaziu
G Pană Dindelegan
București: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2019
122019
Syntactic archaisms preserved in a contemporary romance variety: Interpolation and scrambling in old Romanian and Istro-Romanian
A Dragomirescu, A Nicolae
Comparative and Diachronic Perspectives on Romance Syntax. Edited by …, 2018
102018
Pronominal clitics in old Romanian: The Tobler-Mussafia Law
A Nicolae, D Niculescu
Editura Academiei Române, 2015
102015
Notă de sintaxă comparată: parametrul [+ definit] în sintaxa grupului nominal românesc
A Nicolae
Editura Academiei Române, 2013
102013
On the syntactic specialization of Romanian demonstratives and the grammaticalization of the article „cel”
A Nicolae
Editura Academiei Române, 2015
92015
Evoluţia articolului hotărât şi genitivul în româna veche
A Cornilescu, A Nicolae
Limba română: teme actuale, 647-669, 2009
9*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20