Urmăriți
Maria Bednarek-Szczepańska
Maria Bednarek-Szczepańska
Adresă de e-mail confirmată pe twarda.pan.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
COMPASS–Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe: Applied Research 2016-2018
V Nadin, AM Fernández Maldonado, W Zonneveld, D Stead, M Dąbrowski, ...
ESPON, 2018
1462018
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
832014
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
412010
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
332012
Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
M Bednarek-Szczepańska
Studia Obszarów Wiejskich, 2010
322010
Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce= Locational determinants of agritourism offer in Poland
M Bednarek-Szczepańska, J Bański
Przegląd Geograficzny 86 (2), 243-260, 2014
312014
Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions
T Komornicki, B Szejgiec-Kolenda, B Degórska, K Goch, P Śleszyński, ...
Europa XXI 35, 69-87, 2018
272018
Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw-kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
J Bański, K Czapiewski, M Bednarek-Szczepańska
Studia Obszarów Wiejskich, 2009
262009
Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce
M Bednarek-Szczepańska
Polityka energetyczna 19, 2016
252016
A profile of the Polish rural NIMBYist
K Dmochowska-Dudek, M Bednarek-Szczepańska
Journal of Rural Studies 58, 52-66, 2018
232018
Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce-ujęcie przeglądowe= Spatial differentiation of spacial capital in Poland-a review
M Bednarek-Szczepańska
Przegląd geograficzny 85 (4), 573-597, 2013
232013
Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne
M Bednarek-Szczepańska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
232013
Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza-ujęcie przestrzenne
K Czapiewski, PT Geograficzne
Studia Obszarów Wiejskich, 2012
212012
Pogranicze polsko-słowackie: dostępność transportowa a turystyka
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2012
202012
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
J Bański, A Rudolf, C Przybył, M Bednarek-Szczepańska, K Czapiewski, ...
Agrotec Polska Sp. z oo, IGiPZ PAN, Warszawa, 2012
172012
Pogranicze polsko-słowackie
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Dostępność transportowa a turystyka, Instytut Geografii i Przestrzennego …, 2012
152012
Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce: uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji: NIMBY syndrome in rural areas of Poland …
M Bednarek, K Dmochowska-Dudek
IGiPZ PAN, 2016
142016
Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
142012
Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego
M Bednarek-Szczepańska, K Dmochowska-Dudek
MAZOWSZE Studia Regionalne, 103-114, 2017
102017
Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
J Bański, M Bednarek
Studia Obszarów Wiejskich, 2008
102008
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20